Nr konta

 

Piotr Kołodyński

Skr. 904, 00-950 W-wa 1

BANK PEKAO SA II O. WARSZAWA

Nr rachunku: 74 1240 1024 1111 0010 0521 0478

Przy wpłatach do 800 PLN należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz tytuł wpłaty (darowizna na statutową działalność portalu: „Ludzie coraz bardziej wartościowi”). Wpłat powyżej 800 PLN można dokonać tylko z konta bankowego lub kartą płatniczą.

ILE ZOSTAŁO WPŁACONE BĘDĘ PRZEDSTAWIAŁ CO 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE WYDRUKU BANKOWEGO (na życzenie, przy wpłacie od 100 zł, będę podawał jej wielkość oraz wskazane dane wpłacających).

 

---------------------------------------------------------------

 

DATA:       SUMA:   WSKAZANE DANE:

 

Gdy będą umożliwiające ją pieniądze, to rozpacznie się statutowa działalność!

 

 

_____________________________________________________

 

Wykaz wydatków