Lista wspierających, sponsorów, dzięki którym prowadzona jest statutowa działalność

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RODZAJ I WIELKOŚĆ WSPARCIA PRZEKAZANE INFORMACJE DO PUBLIKACJI

 

Gdy będą umożliwiające ją pieniądze, to rozpacznie się statutowa działalność!