[Ostatnia aktualizacja: 02.2012 r. (całość przejrzana, poprawiona: 08.2010 r.)]

 

 

RACJONALNE - KONSTRUKTYWNE - ZARZĄDZENIA DLA ŚWIATA (cz. 4)

 

 

4. RÓŻNE

 

Tacy jak ja, nigdy nie powinni podlegać dotychczasowemu systemowi edukacji, poza wykształceniem podstawowym, a i to nie w pełnym wymiarze, podobnie nigdy nie powinniśmy zajmować się pracą zarobkową, jako taką (mieć problemy egzystencyjne). Za to powinniśmy zajmować się doskonaleniem się, być wszechstronnie wspierani, chronieni, a nasze możliwości wszechstronnie - pozytywnie - wykorzystywane.

Niestety, w moim przypadku, jak zwykle, wszystko było i jest na odwrót...

 

Trzeba uruchomić, w pełnym zakresie, program »STWORZENIE MAKSYMALNIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW ROZWOJU DLA OSÓB O NAJWYŻSZYM POZYTYWNYM PSYCHICZNYM, INTELEKTUALNYM, ZDROWOTNYM, ESTETYCZNYM POTENCJALE/STWORZENIE JAK NAJRACJONALNIEJSZYCH UMYSŁÓW, NAJWARTOŚCIOWSZYCH LUDZI; GENÓW«, czyli bez ulegania moralnym, religijnym uprzedzeniom, dogmatom; realizowania utopii/STWORZENIE ELITY, MAJĄCEJ ZAJĄĆ SIĘ PODEJMOWANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH DLA PAŃSTWA, ŚWIATA DECYZJI, TWORZENIEM, PRZEKAZYWANIEM NAJWARTOŚCIOWSZYCH GENÓW

W tym celu trzeba: zapewnić środki finansowe, wyselekcjonować grupę ludzi mającą zająć się przygotowaniem, realizacją programu, przydzielić im kompleks budynków, a następnie prowadzić pozytywny wybór dzieci mających wziąć udział w programie. Selekcja dzieci musi odbywać się w oparciu o testy ustalające niezależność, racjonalność umysłu (obecne teksty na tzw. iloraz inteligencji mogą dać błędny, pod tym względem, wynik). Np. w rodzaju: Test: CZY JEST P. OSOBĄ RACJONALNĄ http://www.wolnyswiat.pl/12h5.html 

 

www.o2.pl / www.sfora.pl | Sobota [10.10.2009, 13:04] 4 źródła

MA 2 LATA I IQ JAK EINSTEIN

Najmłodszy członek Mensy.

Oscar Wrigley z Reading w Berkshire ma teraz 2 lata i 5 miesięcy.

Jego iloraz inteligencji wynosi na pewno ponad 160. Ile dokładnie - nie wiadomo, ponieważ w ostatnim teście, który wypełniał, skala kończy się na 160 - pisze „Daily Mail".

Rodzicami chłopca są 29-letni specjalista IT i 26-letnia gospodyni domowa. Mają przeciętny iloraz inteligencji.

Fascynuje się historią starożytnego Rzymu i życiem zwierząt. Ostatnio wytłumaczył cykl rozrodczy pingwinów - mówi ojciec Oscara.

Chłopiec zaczął mówić, gdy miał 9 miesięcy, w wieku półtora roku recytował już alfabet. 

Do tej pory najmłodszym chłopcem w Mensie był Ben Woods. W chwili przyjęcia miał 2 lata i 10 miesięcy. | TM

 

[Tym dzieciom szczególnie trzeba zapewnić jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju racjonalnego umysłu, by ich o wysokim potencjale umysły maksymalnie użytecznie wykorzystać. A gdy będą dorośli powinni między sobą płodzić potomstwo. – red.]

 

 

 

 

PIERWSZY RAZ, ZGODNIE Z MARZENIAMI

Ponieważ pierwsze doświadczenia seksualne często zaważają na całym życiu, są więc kluczowe, a niestety najczęściej są nie udane (skutkuje to urazem, rozgoryczeniem, lękiem, perturbacjami), trzeba wprowadzić, opłacany przez państwo, odpowiedni program, a mianowicie po wypełnieniu ankiety – jak sobie młoda osoba to wyobraża, przeprowadzeniu badań odnośnie czy ktoś nie jest zarażony chorobą zakaźną, doszłoby do zrealizowania marzenia, z wskazaną z oferty osobą i w najodpowiedniejszym dla siebie terminie. Byłaby to profesjonalna, z osobą doświadczoną, pozytywna, b. przyjemna, na własne życzenie i zgodnie z własnym gustem inicjacja-wprowadzenie.

 

1. SEKS, ZESTAW INF. (ANTYNUDZIARSKI)(przed pierwszymi randkami...)

 http://www.wolnyswiat.pl/1h5.html

 

 

 

 

KLUCZOWE ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODZENIEM PRZEZ OSOBY MAJĄCE PODEJMOWAĆ DECYZJE MAJĄCE WPŁYW NA INNYCH, OTOCZENIE, ŚWIAT; RZECZYWISTOŚĆ

- Zabezpieczeniem, by do pełnienia ważnych funkcji, obejmowania ważnych stanowisk nie byli dopuszczani, świadomi, nieświadomi, zidentyfikowani, niezidentyfikowani, uświadomieni, nieuświadomieni, jawni, niejawni psychopaci, debile; kanalie jest absolutny wymóg racjonalnego, a więc dogłębnie etycznego, dalekowzrocznego, w sposób merytoryczny, całościowo wykazany, uzasadniania głoszonych tez, teorii, wniosków, przedstawianych propozycji, postępowania, itp.!

Czy dotychczas pełniący ważne funkcje, zajmujący ważne stanowiska, podejmujący ważne decyzje spełniają ten wymóg (czy efekty ich działań - RZECZYWISTOŚĆ - potwierdzają składane przez nich deklaracje, przedstawiane motywy, głoszone przez nich założenia)...

 

- Trzeba skutecznie odstraszać od dobierania się do tzw. rządzenia... osobniki o szkodliwym potencjale!

KONIEC ZACHĘCAJĄCEJ..., DEMORALIZUJĄCEJ BEZKARNOŚCI – politycy, tak jak i inni przestępcy, zbrodniarze muszą ponosić współmierne konsekwencje do popełnionych czynów! Działalność polityczna jest całkowicie dobrowolna. Więc jak ktoś nie chce, by skonfiskowano jego majątek, ściągano znaczną część zarobków do końca życia, otrzymać kary wielu lat ciężkich robót, dożywocia, zawisnąć na szubienicy; jest psychopatą, debilem; kanalią, to niech się taką działalnością nie para!

 

 

WYBORY DO WŁADZ

Brać udział w wyborach, kandydować, mogą tylko osoby wybitne, o pozytywnych predyspozycjach, o odpowiednim statusie.

Egzamin na wyborcę – osoby kompetentne mają wybierać osoby kompetentne (o odpowiednim statusie (wiedza, intelekt, niezależny umysł)).

 

 

DELEGALIZACJA PARTII POLITYCZNYCH

Trzeba uniemożliwić tworzenie, a w efekcie przekupywanie kast-wyborców jak np. urzędników (w tym obsadzanie we władzach, na wszystkich szczeblach, tzw. swoich...), górników, rolników, oraz pracowników mediów, m.in. poprzez zakaz zakładania, funkcjonowania partii. Zabronione też musi być opłacanie, finansowe wspieranie kampanii wyborczych (o zwycięstwie ma decydować odpowiedni do pełnienie tej funkcji pozytywny i wybitny potencjał, a nie występy medialne, środki finansowe na ten cel przeznaczone), -zaciąganie zobowiązań wobec inwestorów w tzw. karierę polityczną...

 

DO RZĄDÓW, PARLAMENTARZYSTÓW WSZYSTKICH PAŃSTW

MERYTORYCZNA, EFEKTYWNA METODA WYBORU PARLAMENTARZYSTÓW, OSÓB DO WŁADZ, PODEJMOWANIA WAŻNYCH DECYZJI

M.in. (a - odpowiednio - dotyczy to też szczebli władz państwowych i innych) na internetowym portalu Parlamentu RP powinny być umieszczone następujące linki (trzeba wprowadzić, odpowiednie do tego, zmiany legislacyjne):

- Zgłaszanie swojej kandydatury na członka »Rady Wyborczej«.

Na tej ogólnodostępnej stronie/forum kandydaci przedstawialiby swoje osiągnięcia, wykazywali predyspozycje, zdolności, demonstrowali swoją wiedzę, poglądy.

 

- Zgłaszanie swojej kandydatury na urząd prezydenta RP.

Na tej ogólnodostępnej stronie/forum kandydaci przedstawialiby swoje osiągnięcia, wykazywali predyspozycje, zdolności, demonstrowali swoją wiedzę, poglądy, zamieszczali program. Na tej podstawie Rada Wyborcza dokonywałaby wyboru Prezydenta RP.

 

- Zgłaszanie swojej kandydatury na posła/członka rządu/doradcę.

Na tej ogólnodostępnej stronie/forum kandydaci przedstawialiby swoje osiągnięcia, wykazywali predyspozycje, zdolności, demonstrowali swoją wiedzę, poglądy, zamieszczali program. Na tej podstawie Rada Wyborcza dokonywałaby wyboru z kandydatów.

 

Jest to najefektywniejszy sposób dokonania wyboru na tak ważne stanowiska.

 

 

Wiele spraw, w tym urzędowych (a dotyczy to m.in. obrad sejmu, samorządów/posłów, członków samorządów) można i należy, po przemyśleniu, przegotowaniu się, spokojnie, merytorycznie, rozstrzygnąć, załatwić na forach internetowych, przez internet. Zaoszczędzi to czasu, zmniejszy koszty, ułatwi pracę, zwiększy skuteczność działania.

 

 

 

 

 www.o2.pl | 2008-07-16 13:37

RZĄD CHCE POBIERAĆ OD WSZYSTKICH ODCISKI PALCÓW

Włoski rząd planuje powszechne pobieranie odcisków palców od wszystkich dorosłych obywateli.

Zgodnie z zamierzeniami mają one znajdować się w dowodach tożsamości od stycznia 2010 roku. | (PAP)

 

[To ogromnie ułatwi i radykalnie zmniejszy koszty dochodzeń. Do tego należy dodać inf. o profilu genetycznym, głosie, itp. – red.]

 

 

www.o2.pl / www.sfora.pl | Wtorek [24.11.2009, 13:22] 6 źródeł

TU ARESZTUJĄ TYLKO PO TO, BY POBRAĆ PRÓBKĘ DNA

Gdzie policja masowo zatrzymuje.

Policja nagminnie aresztuje bez powodu Brytyjczyków, żeby jak najszybciej zakończyć budowę bazę kodów DNA. Eksperci z rządowej agendy Human Genetics Commission twierdzą, że to duże nadużycie - donosi BBC.

W swoim raporcie Komisja powołuje się na zeznania byłych oficerów brytyjskiej policji. Twierdzą oni, że mieszkańcy Wysp i emigranci zatrzymywaniu są z byle powodów i po pobraniu próbki DNA wypuszczani.

Funkcjonariusze mają świadomie zatrzymywać niewinne osoby pod zarzutem popełnienia przestępstwa.

W ostatnich 2 latach zebrano rekordową liczbę danych - próbki DNA pobrano od 2 milionów osób. Mimo że dzięki temu policja ma szansęna wykrycie większej ilości przestępstw, to należy zwiększyć kontrolę nad działaniami funkcjonariuszy - mówi prof. Jonathan Montgomery przewodniczący Human Genetics Commission.

Rządowy ekspert dodaje, że policyjna baza próbek DNA przestępców w ostatnim roku zmieniła się w bazę podejrzanych. To - jego zdaniem, może wskazywać na naruszenie praw i wolności obywatelskich. | AJ

 

 

 www.o2.pl / www.gazetaprawna.pl | 19 sierpnia 2009 r.

BADANIE DNA MOŻNA SFAŁSZOWAĆ

Naukowcy z Izraela wykazali, że można sfałszować DNA stanowiące dowód rzeczowy. To podważa wiarygodność badania, uważanego za złoty standard w dziedzinie kryminalistyki - informuje pismo "Forensic Science International: Genetics".

Zespołowi Dana Frumkina z firmy Nucleix (Tel Aviv) udało się sfabrykować próbki śliny i krwi zawierające DNA osoby innej niż dawca krwi lub śliny. Udało się również wykazać, że mając dostęp do umieszczonego w bazie danych profilu DNA łatwo można stworzyć fałszywe DNA, by zmylić śledztwo. Do tego nie ma potrzeby fizycznego dostępu do próbek tkanek danej osoby. Każdy absolwent wydziału biologii jest w stanie dokonać fałszerstwa na miejscu przestępstwa - twierdzi Frumkin.

Założona przez naukowca firma Nucleix opracowała na użytek specjalistów od kryminalistyki test, za pomocą którego będzie można odróżnić fałszywe ślady od prawdziwych, o ile nie pojawi się lepsza technika fałszerstwa.

Znajomość cudzego DNA można wykorzystać także w innych celach

Wystarczy zebrać próbkę złuszczonych komórek z używanego przez upatrzoną osobę jednorazowego kubeczka czy też z niedopałka papierosa, by sfabrykować dowód w dochodzeniu pokrewieństwa albo sfałszować badania dotyczące podatności na niektóre choroby.

Zdaniem cytowanego przez "The New York Times" Gaila H. Javitta z Johns Hopkins University, mogą się pojawić "genetyczni paparazzi", polujący na próbki DNA celebrytów.

Źródło: PAP

Artykuł z dnia: 2009-08-19

 

 www.o2.pl / www.sfora.pl | Wtorek [18.08.2009, 12:48] 3 źródła

DNA TEŻ MOŻNA SFABRYKOWAĆ!

Udowodnili to izraelscy naukowcy.

Próbka DNA jest uważana za niepodważalny dowód w wielu postępowaniach sądowych. Niestety, jak wykazali izraelscy naukowcy z łatwością można ją podrobić - informuje "New York Times".

To jak inżynieria zbrodni. Z łatwością może się jej podjąć każdy student biologii - twierdzi dr Dan Frumkin, autor badań.

Jak można sfabrykować dowody zbrodni? Sposobów jest kilka. Najprostszy z nich to podrzucenie szklanki ze śladami czyjejś śliny lub kilku włosów. Ale to nie wszystko...

Naukowcy pobrali próbkę krwi kobiety i odwirowali z niej zawierające DNA białe krwinki. Czerwone krwinki nie zawierają kodu DNA - przypomina "New York Times". Następnie z próbki włosów mężczyzny pobrali jego DNA. I dodali do próbki krwi. Efekt? Laboratoria kryminalistyczne nie rozpoznały oszustwa.

Izraelscy badacze twierdzą, że byliby w stanie sfabrykować dowolny profil DNA i "wrobić" w przestępstwo określoną osobę. Wystarczyłoby jedynie zebrać "bibliotekę" 425 fragmentów DNA a potem odpowiednio je "zmieszać".

John M. Butler szef projektu testowania tożsamości człowieka w National Institute of Standards and Technology stwierdził, że jest "pod ogromnym wrażeniem łatwości, z jaką można tworzyć różne profile DNA".

Na szczęście przeciętny kryminalista nie jest do tego zdolny - stwierdził Butler. | WB

 

 

 

 

www.o2.pl / www.hotmoney.pl | Poniedziałek, 08.02.2010 16:12

KRAJ: POLACY OSZUKUJĄ NA POTĘGĘ

Kradzieże aut, symulowane stłuczki, fikcyjne uszczerbki na zdrowiu...

Rzekome kradzieże aut, symulowane stłuczki, fikcyjne uszczerbki na zdrowiu – takich sposobów próbują kierowcy, którzy próbują wyłudzić odszkodowanie – podaje pb.pl.

W 2007 r. 62% wykrytych oszustw na rynku ubezpieczeń majątkowych związanych było z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej kierowców pojazdów mechanicznych i autocasco. W 2008 r. odsetek ten wzrósł do 70%.

Najczęściej chodziło o przypadki fikcyjnej kradzieży pojazdów, które często przypadkach wywożone były za granicę lub „duplikowane" poprzez zamontowanie innych tablic rejestracyjnych.

Na świecie w kategorii oszustw mieści się 14% zgłaszanych szkód, 35% posiadaczy ubezpieczeń pojazdów próbuje wprowadzić w błąd ubezpieczycieli.

Bartosz Dyląg

bartosz.dylag@hotmoney.pl

 

[Ubezpieczenia nie powinny być obowiązkowe, ale ponoszenie pełnych kosztów, skutków wypadków, w tym hospitalizacji, wypłacania renty – tak. Chodzi też m.in. o rolników, którzy z założonymi rękoma patrzą  jak niszczeją im plony, bo ubezpieczyciel, dobre państwo, czyli my, zapłaci... - red.]

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisję sygnału telewizyjnego trzeba zastąpić możliwością kupowania poszczególnych pozycji programowych do oglądnięcia w wybranym przez zamawiającego czasie. Spowoduje to oglądanie tego, co kogoś interesuje, i wtedy gdy chce, a nie organizowanie swojego życia według programu telewizyjnego. – Większa selektywność, mniej tracenia czasu na bezsensowne zanudzanie i ogłupianie się przed telewizorem.

 

Bez względu na to czy telefon ma zablokowany dostęp czy nie, ZAWSZE musi być możliwość wykonania nim telefonu do służb ratowniczych, itp.

 

Przenośne urządzenia muszą być skutecznie zabezpieczane prze uszkodzeniem w razie upadku z wysokości przynajmniej 2 metrów.

 

 

 

 

Ponieważ większość użytkowników telefonów nigdy nie korzysta z większości ich funkcji, to powinna być opcja ukrywania niepotrzebnych opcji (by nie otwierać encyklopedii, której nigdy nie użyjemy).

 

 

Nie może być tak, że każdy typ urządzenia, np. telefon, pilot od sterowania, ma inny program obsługi (więc trzeba się uczyć tego od nowa).

 

 

 

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ

Trzeba uprościć pisownię, m.in. ustalając jedno: ż, h, u, ś (zamiast „si”), ć (zamiast „ci”) oraz, iż „nie” piszemy razem z wyrazem, m.in. gdy występuje w kontekście jednoznacznie negatywnej odpowiedzi i, że wyrazy piszemy tak jak je wymawiamy. Uczenie się dotychczasowych - archaicznych - zasad jest zmorą milionów ludzi (nie tylko Polaków)(przecież, gdy np. rozmawiamy to nie posługujemy się ortografią, a mimo to doskonale się rozumiemy), pożera miliony godzin nauki, pieniędzy i kilogramów papieru. Jest zbędne, irracjonalne (niepotrzebnie obciąża intelekt – podczas pisania trzeba się zastanawiać nad archaizmami, zamiast wyłącznie nad treścią). Wbrew pozorom (przyzwyczajeniu) obecne (z zasadami ortografii) czytanie jest trudniejsze, i trwa dłużej, bo trzeba analizować wyrazy, by w odpowiednim msu np. „c”, „r” czytać, a w innym je ignorować (więc po co je w ogóle pisać?). Skrócimy też dzięki temu wyrazy (objętość tekstów).

Często równie ważnym kryterium oceny jest, oprócz treści, poprawność ortograficzna. Na tej podstawie dyskredytuje się ludzi – totalny absurd!. Jeśli ktoś miałby ochotę, to mógłby obecne zasady stosować w prywatnej korespondencji.

Życie trzeba sobie ułatwiać (w tym oszczędzać m.in. czas). Jedni chcą żyć w świecie bez zmian, pełnym ograniczeń, stereotypów, tabu. Inni są twórcami. Moim obowiązkiem jest zdziałać tyle, ile się da (więc m.in. z tymi, z którymi jest to możliwe: ludźmi otwartymi, odważnymi, racjonalnymi, twórczymi). Postęp zawdzięczamy m.in. przełamywaniu stereotypów. Kim Ty jesteś?

Moja odpowiedź:

PS1 Tym, którzy mają klapki na oczach, można m.in. tak odpowiadać: R-zeczywiście, tr-zeba naśladować naszyc-h pr-zodko(`)w... (proszę zrobić eksperyment i przeczytać to zdanie komuś na głos, raz z „rz”, „ch”, „ó”, a drugim razem z „ż|”, „h”, „u” i niech wskaże różnice...). Kolejny, ciekawy pr-zykład: Superzłodziej zamarzł.

Jak Ci ludzie opanowują inne języki, skoro czytanie moich tekstów - z uproszczoną  pisownią, gdyż tylko z jednym „ż”, „h”, „u” - było dla nich barierą nie do

pokonania (kaleczeniem, profanacją  języka itp...)? Jak się spodziewać, oczekiwać od nich pokonywania prawdziwych problemów, skoro nie potrafią  pokonać takich banalnych, własnych uprzedzeń, stereotypów? Już na takim przykładzie widać jak trudno jest kogoś do czegoś racjonalnego przekonać – coś zmienić.

 

PS2

 www.ateista.pl

Rasjonel's Awatar: „Takie zdanie prof. Miodka pod rozwagę: Może Bałtyckie wobec moRskiego brzegu, górzysty góra, morze morski, piekarz piekarski?!”

Nie ma idealnych rozwiązań. W tym przypadku korzystniejsza jest „moja” (dałem cudzysłów, gdyż takich prób było wcześniej więcej. – Wszyscy przegrali z siłą masy trwaczy...) propozycja, tylko trzeba ją przemyśleć, oszacować jej wymienione korzyści (przed odrzuceniem – bo może zmienić zastaną sytuację...).

 

Wyobraźcie sobie P. odwrotną sytuację: miliony ludzi nie traci, łącznie, miliardów godzin, pieniędzy na uczenie się archaizmów; nie ma segregacji pod względem opanowania tych absurdalnych zasad; jest więc mnóstwo zaoszczędzonego czasu, pieniędzy na przyswajanie racjonalnych zdolności (przyswajanie irracjonalizmów frustruje, wypacza, degeneruje umysł, marnotrawi, ogranicza jego potencjał – powoduje awans, prosperitę ludzi bezmyślnych, trwaczy (i funkcjonowanie sprzyjających im ideologii, utopii) – bo wszystko co robimy nas kształtuje, daje odpowiednie... plony, ma wpływ na rzeczywistość). I pewnego dnia ktoś proponuje wprowadzenie dotychczasowych zasad...

 

 

 

 

W każdym rejonie (skupisku msc mieszkalnych) powinno być wyznaczone osobne, b. dobrze wyciszone mse do majsterkowania (by nie hałasować w msh mieszkalnych). Należałoby tam zamontować kamery z zapisem obrazu, by utrudnić anonimową dewastację pomieszczenia, niszczenie, kradzież narzędzi.

 

 

 

 

KRĘGOSŁUP

Budki dla struży, ochroniarzy, wartowników muszą być wyposażane w przyrządy do ćwiczeń (drążek do podnoszenia się, boczne drążki, do ćwiczeń na rękach, obrotowy podest, do skrętów tułowia), by zamiast tracić zyskiwali zdrowie, i nie marnowali czasu.

 

Zamiast osłabiać, deformować kręgosłup w pozycji siedzącej (np. czekając na środek transportu), można go wzmocnić – ćwicząc np. na poniżej przedstawionym stojaku (powinny być ustawiane w msh publicznych, przed szkołami itp.), podpórkach mocowanych przy ławkach (osobiste - jak na rysunku - ustawiając na ławkach):

 

 

 

             STOJAK Z DRĄŻKAMI DO ĆWICZEŃ

 

 

                                                                                                   www.wolnyswiat.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PODPÓRKI DLA DŁONI

           DO ĆWICZEŃ NA RĘKACH

                   WIDOK Z BOKU 

 

 

                  WIDOK Z PRZODU

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wszystkie znaki drogowe powinny być od razy zrozumiałe, a i tak jeszcze podpisane.

 

 

 

 

 

 www.o2.pl / www.sfora.pl | Poniedziałek [19.10.2009, 16:26] 2 źródła

ZA 5 LAT KLIMAT ZMIENI SIĘ NIEODWRACALNIE

Tak twierdzą naukowcy z WWF.

Jedynym ratunkiem jest ostro zabrać się do roboty.

Do 2014 roku musi nastąpić "zielona rewolucja" - czytamy w najnowszym raporcie World Wildlife Fund.

Oznacza to, że musimy przerzucić się z tzw. "paliw kopalnych" (m.in. węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny) na energię pozyskiwaną ze źródeł

bardziej przyjaznych środowisku jak elektrownie wiatrowe, słoneczne czy nuklearne.

Kolejną obowiązkową zmianą byłoby zastąpienie silników spalinowych elektrycznymi oraz popularyzacja innych przyjaznych środowisku technologii (ocieplanie domów i ograniczenie zużycia energii).

Dokument jest skierowany głównie do przedstawicieli rządów, którzy spotkali się w Londynie, by przygotować się do grudniowego szczytu w Kopenhadze poświęconego globalnemu ociepleniu - pisze "Telegraph".

Premier Wielkiej Brytanii - Gordon Brown - stwierdził, że 17 krajów, które najbardziej szkodzą środowisku zbyt wolno dochodzi do porozumienia.

Negocjatorzy mają 50 dni, żeby uratować świat przed nieodwracalną zmianą klimatu i przełamać impas - mówi Brown. | JP

 

 www.o2.pl / www.sfora.pl | piątek 23 października 2009 23:40

BY USA BYŁY LIDEREM "ZIELONYCH" TECHNOLOGII

Obama postawił na ekologiczną gospodarkę

Prezydent USA Barack Obama wezwał Kongres do uchwalenia ustaw, które pomogą skutecznie rywalizować na świecie amerykańskim firmom, produkującym alternatywne źródła energii, i będą promować technologie nie zanieczyszczające środowiska.

"Kraj, który wygra tę rywalizację, będzie krajem, który będzie przewodzić światu. Chcę, żeby Ameryka była tym krajem" - powiedział prezydent w przemówieniu wygłoszonym w piątek w Massachusetts Institute of Technology.

Obama przypomniał, że światowa gospodarka będzie z czasem przestawiać się z energii opartej na ropie naftowej na inne źródła energii, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, jak energia "czystego węgla", bezpieczna energia nuklearna oraz energia słoneczna i wiatrowa.

Prezydent zaapelował do Kongresu o uchwalenie ustawy o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, która przeszła na razie tylko w Izbie Reprezentantów.

Ustawa, przewidująca także możliwość kupowania praw do ponadnormatywnych emisji ("Cap and Trade"), jest zaciekle zwalczana przez amerykański przemysł tradycyjny. | PAP

 

[Węgiel jest - niezbędnym dla przemysłu - nieodnawialnym surowcem, więc jego jakiekolwiek spalanie nie jest dalekowzroczne; godne realizowania, polecania. Podobnie ma się sytuacja z energetyką nuklearną - red.]

 

 

 www.o2.pl / www.sfora.pl | Wtorek [22.09.2009, 13:26] 3 źródła

POWSTANIE ŚWIATOWY RZĄD?

Miałby odpowiadać za rozwój gospodarczy całego globu.

Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown chce, by G20 stała się w przyszłości światowym rządem gospodarczym - pisze dziennik "Die Welt".

Brown uważa, że forum 20 najbardziej uprzemysłowionych państwa świata i krajów o wschodzących gospodarkach powinno spotykać się regularnie, by omawiać strategie światowego wzrostu gospodarczego.

Kraje G20 wspólnie uratowały świat od załamania systemu finansowego. To stwarza dużą szansę na współpracę w dłuższej perspektywie - powiedział brytyjski premier.

Brown twierdzi, że dalsze programy wspomagania gospodarek są konieczne, by podtrzymać ożywienie gospodarcze.

Pakiety stymulacyjne są też, według Browna, sposobem na to, by globalna recesja nie zamieniła się w globalną depresję - pisze tvn24.

Najbliższy szczyt G20 odbędzie się w czwartek i piątek w Pittsburghu. Na spotkaniu mają zapaść uzgodnienia dotyczące zasad wynagradzania bankierów, ukrócenia działalności rajów podatkowych oraz nadzoru nad sektorem bankowym.

Ciekawe jak premier Brown zapatruje się na kwestę tzw. "światowego podatku", który pozwoliłby na odzyskanie pieniędzy przeznaczonych na ratowanie banków. | JP

 

[Gdybyż był on Racjonalny, to oczywiście byłoby bardzo dobrze. Ale trzeba się zastanowić, kto, jak; realizowanie czego doprowadziło do m.in. kryzysu finansowego... - red.]

 

 

Nowy Porządek Świata (New World Order – NWO)

 

 http://www.eioba.pl/a88587/nowy_porzadek_swiata_system_globalnej_dyktatury

Nowy Porządek Świata - system globalnej dyktatury

Powiedzmy sobie szczerze: skąd taki przeciętny Kowalski ma wiedzieć jakie partie działają na terenie jego kraju i na którą głosować? Tylko z mediów takich jak telewizja czy prasa (oraz z ciągle rozwijającego się internetu). Jeśli media nie pokazują jakiejś partii w telewizji a za to do znudzenia wciąż pokazują te same zakazane gęby wytartych polityków to pan Kowalski nawet nie będzie sobie zdawał sprawy że jest inny wybór! Dzięki temu od samego początku istnienia III RP mamy do czynienia z demokracją sondażową. 95% ludzi nigdy nie miała w rękach programu politycznego partii i wiedzą tylko tyle co im telewizja koncesjonowana przez rząd pokaże.

Mateusz Schabek

 

 

www.o2.pl / www.sfora.pl / http://www.kciuk.pl/Polski-rzad-w-swiatowym-spisku-Chca-ocenzurowac-caly-Internet-r3704 | Niedziela [31.01.2010, 13:39]

POLSKI RZĄD W ŚWIATOWYM SPISKU? OCENZURUJĄ CAŁY INTERNET!

Niewykluczone, iż próba ocenzurowania polskiego Internetu jest częścią szerszej akcji rządów współpracujących z wielkimi korporacjami.

Jak wiemy, rząd Donalda Tuska ma zamiar wprowadzić rejestr stron zakazanych na terenie Polski. Pozornie jest to pomysł na ukrócenie internetowego hazardu oraz nielegalnej pornografii. Jednakże eksperci wskazują na fakt, iż umożliwienie urzędnikom blokowanie witryn bez zgody sądu może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

 

Na to, co się może wydarzyć, wskazują teksty znanego specjalisty od zagadnień prawnych w Internecie – Piotra VaGli Waglowskiego. VaGla opisuje praktycznie pomijaną przez polskie media sprawę układu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – międzynarodowego dokumentu dotyczącego oficjalnie obrony praw autorskich w Internecie, a de facto wprowadzającego powszechną cenzurę Sieci. Co najbardziej szokujące, niedozwolone będzie nawet szyfrowanie własnych maili – bo przecież można by w nich przesyłać jakieś nielegalne materiały.

 

Przeraża sposób wprowadzania ACTA w życie. Przez wiele miesięcy spotkania urzędników i pracowników korporacji z całego świata odbywały się w absolutnej tajemnicy. Dopiero gdy w maju 2008 roku zapisy dokumentu opublikował serwis Wikileak, rządy przestały ukrywać swoje konszachty z korporacjami. Równocześnie przyspieszono prace nad układem, do którego przystąpiły UE, USA, Japonia oraz inne potężne państwa.

 

Ponieważ do zasad ACTA obiecała się stosować cała Unia Europejska, a więc i Polska. W naszym kraju wprowadzanie internetowej cenzury tylnymi drzwiami trwa w najlepsze. Waglewski opisuje w ostatniej blogowej notce odpowiedź, jakiej udzieliło mu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zajmujące się wprowadzeniem ACTA w naszym kraju) na zapytanie o postęp prac nad układem. Otóż urzędnicy odmówili informacji, zasłaniając się przy tym faktem, że... prace nad ACTA nie podlegają polskiemu prawu. Zapisy Konstytucji RP podkreślające nadrzędność polskiego prawa nad traktatami międzynarodowymi nie miały

dla nich znaczenia.

 

Podsumowując – w Polsce trwają przygotowania do wprowadzenia zapisów prawa wynegocjowanych gdzieś ponad naszymi głowami przez szefów wielkich państw i korporacji. Nowe prawo będzie dotyczyć każdego Polaka używającego Internetu do najbardziej prozaicznych zadań – lecz nikt z nas nie może się dowiedzieć nic o działaniach urzędników.

 

To tyle, jeśli chodzi o kwestię złudzeń na temat niezależności Polski i osobistej wolności Polaków.

Paweł Rybicki

 

 

www.o2.pl / www.sfora.pl | Wtorek [01.12.2009, 10:35] 1 źródło

UE W TWOICH RĘKACH. JAK TO MOŻLIWE?

Wchodzi w życie Traktat lizboński. Sprawdź, co nam daje.

Dzięki dokumentowi traktatu lizbońskiego, który dziś wchodzi w życie, każdy z obywateli Europy ma możliwość stanowienia unijnego prawa, kontrolowania pracy unijnych instytucji i egzekwowania w Brukseli swoich praw - donosi "GP".

Najbardziej rewolucyjna jest regulacja traktatu, która umożliwia milionowi obywateli Unii złożenie petycji do Komisji Europejskiej z propozycją uchwalenia nowej unijnej dyrektywy.

Przykładowo, jeśli tym, którzy chcą zakazu budowania minaretów uda się zdobyć poparcie dwóch promili mieszkańców kontynentu, będą oni mogli swoje pomysły próbować wcielić w życie - czytamy w "GP". | BW

 

 

 www.o2.pl /www.hotmoney.pl | Środa, 23.09.2009 17:32

EUROPA: UNIA ZABIERZE POLSCE BANKI

Unia Europejska zacieśnia nadzór finansowy nad bankami. Według najnowszego planu powstanie specjalny organ, który ma ostrzegać o ryzyku w systemie finansowym.

Mowa o Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, która będzie miała za zadanie gromadzenie danych o zagrożeniach w systemie bankowym. W razie potrzeby może nakazać poszczególnym krajom naprawę tego systemu.

Unia Europejska chce w ten sposób nie dopuścić do powtórki z jesieni 2008 roku, kiedy wiele banków w Europie stanęło na skraju przepaści i podatnicy zapłacili miliardy euro na ich ratowanie.

Pomysł ma wejść w życie w przyszłym roku, ale może w ogóle nie powstać, jeśli nie przyjmą go Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich.

Bartosz Dyląg

bartosz.dylag@hotmoney.pl

 

[Gdybyż te nakazy były Racjonalne, to oczywiście jestem ZA - red.]

 

 

 www.o2.pl / www.sfora.pl | Sobota [21.11.2009, 20:53] 4 źródła

NIE BĘDZIE WYBORÓW PREZYDENCKICH?

Jest szansa na mniejszy parlament.

Donald Tusk zaproponował zmiany w konstytucji, które wzmocnią rolę premiera i rządu. Premier uważa, że prezydent powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, a wybory prezydenckie w 2010 roku mają odbyć się już według nowych zasad - donosi money.pl.

Tusk stwierdził, że to właśnie teraz jest najlepszy czas na zmiany w konstytucji, które ograniczą ciągłe konflikty między organami władzy państwa. Premier wierzy, że zmiany umożliwi współpraca różnych sił politycznych.

Szef rządu zaproponował też zmniejszenie liczebności parlamentu oraz wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej do Senatu i mieszanej ordynacji do Sejmu. Premier nie wykluczył zwiększenia roli Trybunału Konstytucyjnego, a także zaproponował zniesienie weta prezydenckiego - dodaje portal.

Donald Tusk nie wykluczył przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w tej sprawie. | AJ

 

 

 

 

PIERWSZE PRAWO KOSMICZNE: Nie wolno zasiedlać już zamieszkałych planet, w tym - w jakikolwiek sposób - narażać je na zasiedlenie przez organizmy obce!

DRUGIE PRAWO KOSMICZNE: Jałowe planety można zasiedlać wyłącznie w sposób pozytywny, czyli po całościowym tego przeanalizowaniu, przygotowaniu, w tym organizmami jak najwyższym pozytywnym potencjale!

 

 

 

 

 

 

Więcej na powyższe i pokrewne tematy:

15. ULOTKI W HTML (obszerniejsze; znaczna część materiałów znajduje się wyłącznie TUTAJ)

 http://www.wolnyswiat.pl/15.html

 

 

 

 

Wszyscy, którzy utożsamiają się z powyższymi postulatami, chcą współpracować przy ich wdrażaniu, realizacji, proszę o kontakt, wsparcie.

 

 

Z nadzieją na zrozumienie, konstruktywne podejście, a więc współpracę,

inicjator i założyciel przyszłego racjonalnego rządu ogólnoświatowego/Konstruktywny Dyktator Świata

Piotr Kołodyński

redaktor - www.wolnyswiat.pl

 

PS1

Wskazałem Wam drogę, rozwiązania problemów; zapobieżenia/, zmniejszenia tragedii. Decyzja należy do Was...

PS2

Czy ktoś potrafi wskazać lepsze rozwiązania, lepszego kandydata?