Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odtwarzalnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pt kwie 27, 2018 10:31 am

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1041267,tit ... omosc.html | 03.11.2016
UNICEF: brudne powietrze zabija dzieci
600 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami atmosfery - alarmuje raport UNICEF

Zaburzenia pracy układu oddechowego, krążenia, uszkodzenia wątroby i nerek, układu nerwowego i mózgu - takie są efekty oddychania zanieczyszczonym powietrzem. U najmłodszych skutki są jeszcze poważniejsze - ostrzegają eksperci UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Bo oddychają średnio dwukrotnie szybciej, "zużywając" więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż dorośli. A ich system odpornościowy i układ nerwowy dopiero się rozwijają.

Według UNICEF ok. 2 miliardów dzieci (spośród ogólnej liczby 2,3 mld) oddycha skażonym powietrzem. Co najmniej jedna trzecia z nich żyje w najbiedniejszych krajach Azji. 300 milionów dzieci jest narażonych na zapylenie przekraczające sześciokrotnie standardy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia.

- Wpływ zanieczyszczenia środowiska jest równie szokujący - przyznaje Anthony Lake, sekretarz generalny UNICEF-u, który prezentował raport organizacji. - 600 tys. dzieci do piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia, a miliony innych cierpią z powodu zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego.

UNICEF: brudne powietrze zabija dzieci
600 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami atmosfery - alarmuje raport UNICEF
Fotolia
Zaburzenia pracy układu oddechowego, krążenia, uszkodzenia wątroby i nerek, układu nerwowego i mózgu - takie są efekty oddychania zanieczyszczonym powietrzem. U najmłodszych skutki są jeszcze poważniejsze - ostrzegają eksperci UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Bo oddychają średnio dwukrotnie szybciej, "zużywając" więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż dorośli. A ich system odpornościowy i układ nerwowy dopiero się rozwijają.

Według UNICEF ok. 2 miliardów dzieci (spośród ogólnej liczby 2,3 mld) oddycha skażonym powietrzem. Co najmniej jedna trzecia z nich żyje w najbiedniejszych krajach Azji. 300 milionów dzieci jest narażonych na zapylenie przekraczające sześciokrotnie standardy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia.

- Wpływ zanieczyszczenia środowiska jest równie szokujący - przyznaje Anthony Lake, sekretarz generalny UNICEF-u, który prezentował raport organizacji. - 600 tys. dzieci do piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia, a miliony innych cierpią z powodu zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego.


Lake przypominał, że zanieczyszczenia atmosfery wpływają również na wzrost liczby poronień, porodów wcześniaków oraz na niską masę urodzeniową dzieci. Przyczyniają się do śmierci większej liczby dzieci niż malaria i HIV/AIDS razem wzięte. Sytuacja jest tym poważniejsza, że najbardziej zanieczyszczone regiony świata to zarazem jedne z najbiedniejszych, w których dostęp do leczenia jest utrudniony.

Według raportu rosną również koszty walki z efektami zapylonej atmosfery. Już teraz kosztuje ono nas 0,3 globalnego PKB.
| RZECZPOSPOLITA

http://www.wp.pl / http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 89181.html | 14.11.2016
Walka ze smogiem. Rząd powie, czym wolno palić w piecu, a nad komin wyśle drona
Jak szacuje UNICEF w ostatnim raporcie, jedno na siedmioro dzieci na świecie, łącznie około 300 milionów, żyje na obszarach, gdzie powietrze można uznać za toksyczne. Takie, w którym stężenie pyłów i niebezpiecznych dla zdrowia substancji ponad sześciokrotnie przekracza międzynarodowe normy.ZABRAKNIE PRĄDU, JEŚLI NIC NIE ZMIENIMY
- Jeśli Polska utrzyma obecny kurs w polityce energetycznej, to produkcja energii elektrycznej nie nadąży za popytem, niedobory wzrosną do 2 tys. godzin rocznie, a skoki cenowe wykończą przemysł - twierdzą niemieccy eksperci. Ich opinie omawia "Puls Biznesu".
Z raportu przygotowanego dla PSEW wynika, że "wzrost zapotrzebowania na energię wzrośnie w Polsce o połowę do 2040 r. z obecnych ok 160 TWh rocznie do 240 TWh". Forum Energii, które było konsultantem w pracach nad raportem, zakłada w Polsce wzrost rzędu 1,6-2 proc. rocznie.
Raport przewiduje, że od 2030 r. węgiel, na którym opiera się polska energetyka, będzie najdroższym źródłem energii. Kosztowne będzie też utrzymanie przy życiu starych bloków węglowych.
http://www.wp.pl / http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 08502.html
[Bo ludzi, w tym Polaków jest za mało... Bo produkujemy za mało "szybkich śmieci"... Bo samochodów jest za mało (rafinacja ropy pochłania ogromne ilości energii)... - red.]

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » ndz kwie 29, 2018 6:56 pm

22km/h przy zasilaniu tylko energią z fotoogniw
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... z3KLlVTDRG | 1 January 2015
Obrazek


http://odnawialni.com.pl/ogniwa-fotowol ... wnosci-35/ | Wrzesień 07, 2016
Ogniwa fotowoltaiczne o sprawności 35%
Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT) we współpracy z arabskim Instytutem Masdar opracowali ogniwa słoneczne, których sprawność sięga 35%.

Wielozłączowe ogniwa wykonane zostały w opracowanej przez MIT technologii „step cell”, zdecydowanie tańszej w produkcji od dotychczas projektowanych w innych laboratoriach wielozłączowych koncepcji.

Ogniwo tego rodzaju zbudowane jest z warstwy krzemowej i warstwy GaAsP. Każda z warstw absorbuje różne rodzaje fotonów. Tradycyjne ogniwa krzemowe pochłaniają przede wszystkim promieniowanie z czerwonego zakresu widma. Pokrycie ich powierzchni powłoką z arsenku lub fosforku galu umożliwia znaczne zwiększenie absorpcji promieni słonecznych poprzez wykorzystanie również światła niebieskiego, zielonego i żółtego.

Ogniwa osiągają sprawność na poziomie 35%. Uzysk prądu z nowo opracowanych paneli jest więc około dwukrotnie większy niż w przypadku tradycyjnych modułów fotowoltaicznych. Technologia ma zostać wprowadzona na rynek w ciągu najbliższych 2 lat.
| Odnawialni.com.pl/I.Wojciechowska

http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/spr ... ltaicznych
Sprawność ogniw fotowoltaicznych
Sprawność ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego kształtuje się obecnie na poziomie od 14% do 17%, a ogniw multikrystalicznych na poziomie od 13% do 16%. Występują również ogniwa monokrystaliczne o specjalnej konstrukcji o sprawności 20%. Niestety ze względu na małą skalę ich produkcji oraz duże koszty wytwarzania, są one znacznie droższe od klasycznych ogniw monokrystalicznych o sprawności 14-17%.

Sprawność ogniwa zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury; to zjawisko można zminimalizować poprzez zapewnienie dobrej wentylacji. Bez wentylacji straty są o 5% mniejsze niż z wentylacją. Przy wysokich temperaturach można założyć 0,5% zmniejszenie sprawności na 1°C. Wg badań, jeżeli temperatura ogniwa podwyższy się z 25°C do 55°C to spadnie sprawność o ok. 15%.

Znamionowa moc elektryczna ogniw fotowoltaicznych jest podawana dla temperatury 25°C. Typowe baterie dachowe pracują zwykle w temperaturze 55-75 °C, co wywołuje spadek wytwarzanej mocy o 12-25 % wartości znamionowej.
Źródło:
Czop A., Ogniwa fotowoltaiczne – zasady działania i przykład doboru.


https://swiatoze.pl/64-sprawnosci-ogniw ... we-teorii/ | 22 maja 2017
64% sprawności ogniwa fotowoltaicznego możliwe w teorii?
Przeciętne ogniwo fotowoltaiczne absorbuje jedynie widzialne fale świetlne, to znaczy z zakresu od około 400 do 700 nm. Pozostała część spektrum zamieniana jest na ciepło lub po prostu przechodzi przez panel, nie zostając pochłonięta. Panel tego typu jest w stanie pochłonąć – w teorii – jedynie 30% światła. Z drugiej strony, co jakiś czas mają miejsce eksperymenty badające ogniwa “multi-junction”, czyli zawierające kilka absorberów, zdolne pochłonąć fale o różnej długości. Obecny rekord dla takich rozwiązań wynosi 46% dla panelu z czterema rodzajami absorberów.

Wraz z dodawaniem kolejnych substancji zdolnych do pochłaniania następnych zakresów długości światła, cena produkcji ogniwa rośnie, a przyrost sprawności maleje. W takiej sytuacji dwóch profesorów z Kobe University Graduate School of Engineering, Kita Takashi oraz Asahi Shigeo zaczęło prowadzić badania nad konwersją światła. Przepuszczano dwa fotony przez panel zbudowany z różnych półprzewodników, jednak zawierających tylko jeden absorber. W warunkach eksperymentalnych udało im się przeprowadzić proces “konwersji w górę”, czyli – w dużym uproszczeniu- przekształcenia długości zaabsorbowanej fali światła w krótszą. W ten sposób nieodpowiednie dla takiego panelu widma świetlne mogą zostać zmienione na inne, a następnie wykorzystane do produkcji prądu. Zdobytą wiedzę wykorzystali do budowy pierwszych ogniw o takiej strukturze.

W serii badań uzyskali sprawności konwersji światła przewyższające 50%. Według ich teoretycznych obliczeń, taki model panelu byłby w stanie w warunkach laboratoryjnych, dobić aż do 64% efektywności. Z drugiej strony, ich badania są ciągle w początkowym stadium i nie wiadomo, jak nowe rozwiązanie techniczne wyglądałoby od strony kosztów.

http://globenergia.pl/top50-wysokospraw ... czne-2017/ |
18 września 2017
Czym moduły wysokosprawne różnią się od tradycyjnych?
Moduły monokrystaliczne back contact powstają w oparciu o ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi z tyłu, co sprawia, że patrząc na moduł, nie widzimy charakterystycznych podłużnych srebrnych pasm, przecinających moduł na całej długości. Widzimy jedynie granice poszczególnych ogniw, z których zbudowany jest dany moduł. Zaletą wynikającą z takiego umiejscowienia elektrod jest większa powierzchnia absorpcji promieniowania słonecznego i mniejsze straty wewnętrzne, co pozwala panelom wykonanym w tej technologii osiągać sprawności nieco przekraczające 20%. Jest to sprawność o ok. 25% wyższa niż ta paneli wykonanych w tradycyjnych technologiach. Moduły tego typu zazwyczaj mają bardzo dobre parametry elektryczne i na tle tradycyjnych paneli relatywnie wolno tracą wydajność wraz ze wzrostem temperatury urządzenia.

Niemniej, ważną cechą jest wyższa wydajność pracy w półroczu zimowym, wynikająca z bardzo dobrego zagospodarowania niskoenergetycznego promieniowania rozproszonego. Ogniwa HIT uzyskują jedne z najniższych wartości temperaturowego współczynnika spadku mocy, co z kolei pozwala im też na wydajną pracę w półroczu letnim i osiągnięcie tempa spadku wydajności pracy wraz ze wzrostem temperatury modułu zbliżonego do modułów cienkowarstwowych.
Ogniwa PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone

O ogniwach w technologii PERC (ang. Passivated Emitter Rear Cell) słyszymy często, a to za sprawą firmy Trina Solar, która regularnie informuje o osiąganych nowych rekordach sprawności dla ogniw tego typu. Jest to technologia coraz częściej adaptowana przez wszystkie fabryki PV na świecie i przewiduje się, że ogniwa PERC staną się wkrótce podstawowym standardem fotowoltaicznym na światowym rynku. Ogniwa PERC posiadają w spodniej części, pomiędzy dołem złącza P-N a górną częścią elektrody, dodatkową warstwę dielektryka, który ogranicza przyciąganie elektronów do aluminiowej elektrody dolnej. Spodnia pasywacja powoduje odbicie promieni słonecznych z powrotem wewnątrz ogniwa. Panele w technologii PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone o dużej długości fali, co pozwala im na bardziej wydajną pracę – szczególnie rano, wieczorem lub przy zachmurzonym niebie. Wykorzystanie tego typu ogniw pozwala producentom na produkcję modułów o większej mocy, nawet powyżej 300 W. Dlaczego, mimo wielu niewątpliwych zalet, moduły te nie weszły jeszcze do powszechnego użytku? Jak to w wypadku każdej nowoczesnej technologii bywa, problemem może być cena – wyższa w porównaniu do ceny tradycyjnych modułów, płacimy jednak za wyższe moce, sprawności i innowacyjność. Czy warto? Oceńcie sami! Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem TOP50 wysokosprawnych modułów fotowoltaicznych, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego rodzaju urządzeń, które mogą być przydatne w ich odpowiednim doborze.

Opracowano na podstawie materiałów: „Instalacje fotowoltaiczne” Bogdan Szymański, GLOBEnergia

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » śr sie 22, 2018 12:44 pm

Kolejna wielka szansa dla Polski stracona? - Nauka. To lubię.
https://www.youtube.com/watch?v=oFcmREarl9s | 18 lip 2017

Polacy zbudowali baterię pojemniejszą o 30 procent
https://tech.wp.pl/polacy-zbudowali-bat ... 998637185a | 26-06-2018

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pn cze 24, 2019 8:59 pm

Czeka nas rewolucja helu-3
https://www.youtube.com/watch?v=BU65yeJCQ7Y | 24 cze 2019

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pt lip 05, 2019 1:15 pm

22 niesamowite wynalazki, które pomagają ocalić świat
https://www.youtube.com/watch?v=iVT1ck7vhI8 | 5 lip 2019

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » sob wrz 28, 2019 12:22 pm


admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » wt paź 01, 2019 9:51 am

https://cordis.europa.eu/article/rcn/124180/pl | 24 paź 2018
Bliżej bezemisyjnej produkcji wodoru dzięki nowemu zakładowi pilotażowemu w Danii

Unijna inicjatywa ułatwi produkcję, magazynowanie i dostawy wodoru dla szerokiego grona użytkowników końcowych. Pomoże to włączyć zieloną energię do systemu energetycznego w elastyczny sposób.

Produkcja wodoru wykorzystująca energię wiatrową oraz elektrolizę – rozdzielanie wody na wodór i tlen – to jedna ze znanych technologii. Jednakże opłacalna i zrównoważona produkcja dużych ilości wodoru za pomocą tego procesu okazuje się niełatwa. Finansowany przez UE projekt HyBalance stanowi próbę odpowiedzi na to wyzwanie poprzez produkcję wodoru na większą skalę za pomocą turbin wiatrowych z instalacją przekształcającą energię elektryczną w wodór. Umożliwi to magazynowanie taniej odnawialnej energii elektrycznej, zapewniając użytkownikom przemysłowym zarówno usługi bilansowania sieci, jak i wodór. Będzie również zaopatrywać sektor transportu w wodór.

Pilotażowa instalacja została niedawno uruchomiona przez Air Liquide, firmę koordynującą projekt HyBalance. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, elektrolizer „o mocy 1,2 MW umożliwia produkcję około 500 kg wodoru dziennie bez emisji CO2”. To wystarczająca ilość dla 1000 samochodów, a gaz może być dostarczany także do autobusów i wózków widłowych, jak można zobaczyć w prezentacji na stronie internetowej projektu. Oprócz zastosowania w przemyśle produkowany wodór jest wykorzystywany do zasilania sieci pięciu stacji wodorowych zainstalowanych i eksploatowanych w Danii.

Zbilansowanie i stabilność

Bilansowanie sieci ma kluczowe znaczenie dla stabilności systemów elektroenergetycznych. Ze względu na swój niestały charakter źródła energii słonecznej lub wiatrowej mogą powodować nadmiar lub niedobór energii elektrycznej w sieci energetycznej. Jeżeli nie dokonamy wyważenia, nadmiar napięcia i częstotliwości spowodowany zbyt dużą podażą energii elektrycznej może prowadzić do uszkodzenia urządzeń elektronicznych. Elektrolizery umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym magazynowanie energii, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana podczas długich okresów nadpodaży. Podczas szczytowego zapotrzebowania magazynowany wodór może być wykorzystany do wytworzenia wystarczającej ilości energii elektrycznej.

„Energia wiatrowa jest zmienna i wymaga odpowiedniej elastyczności w celu zapewnienia równowagi w sieci energetycznej. Dynamiczna elektroliza wody oferuje taką elastyczność, polegającą na wykorzystaniu energii elektrycznej, gdy ceny są niskie lub gdy istnieje potrzeba zrównoważenia i przekształcenia jej w wodór”, czytamy w broszurze projektu. W ramach promowania ekologicznych technologii „uczestnicy projektu HyBalance opracują modele biznesowe, które pozwolą określić, kiedy opłaca się przekształcać energię wiatrową w wodór”, jak podano w tej samej prezentacji.

W projekcie zostanie wykorzystana technologia elektrolizy z membraną wymiany protonów (PEM), która charakteryzuje się wysoką sprawnością (większa ilość wodoru produkowanego na kWh energii elektrycznej) i elastycznością. Partnerzy mają nadzieję, że technologia ta zostanie w pełni zwalidowana do zastosowań komercyjnych po zakończeniu projektu.

Więcej informacji:
strona projektu HyBalance


http://300gospodarka.pl/explainer/2019/ ... m-energii/ |
Już przy dzisiejszych cenach za energię wytwarzaną w elektrowniach wiatrowych, przetwarzając ją na wodór można ją ekonomicznie zmagazynować – pisze brytyjski magazyn naukowy ‘Nature’.

O co w ogóle chodzi? Wodór może zastąpić gaz w napędzaniu elektrowni, samochodów, a nawet w codziennym użytku w gospodarstwach domowych (gotowanie, ogrzewanie etc.). Jest też dobrym magazynem energii.

Nie najwyższa sprawność

Międzynarodowa Agencja Energii opracowała mapę drogową dla technologii wodorowych i ogniw paliwowych. W raporcie tym oszacowano, że sprawność samego procesu elektrolizy wody wynosi 65-80%. Samo sprężenie wodoru zachodzi ze sprawnością 90%. Jednak największa rozpiętość sprawności dotyczy samych ogniw paliwowych i – w zależności od zastosowanej technologii – waha się od 30 do 70%. Jeżeli przyjąć, że sprawność ogniwa to 43%, to całkowita sprawność procesu, z uwzględnieniem podziemnego magazynowania wodoru, wynosi 29-33%. Wodór może być również spalany w turbinie gazowej o obiegu prostym i wówczas sprawność całkowita będzie nieco wyższa, w okolicy 25-29%.

Poziom zaawansowania

Najbardziej dojrzałą technologią, spośród tych, które już teraz są stosowane komercyjnie, są elektrolizery alkaliczne, które charakteryzuje wyższa sprawność oraz najniższy jednostkowy nakład inwestycyjny. Jednak ostatnio szybko rozwija się technologia z zastosowaniem elektrolizerów polimerowych z membraną protonową oraz z elektrolitem stałym (ang. solid oxide). Próbuje się również uzyskiwać wodór z wykorzystaniem ciepła – także słonecznego – zamiast prądu, jednak te technologie znajdują się jeszcze w fazie demonstracyjnej.

Od redakcji
W Polsce program „Magazynowanie wodoru” realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na badania trafi ponad 30 mln zł. Jego celem jest opracowanie technologii magazynowania wodoru, a w szczególności konstrukcja prototypu zasobnika wodorowego do zastosowań mobilnych.
Henryk Majchrzak


http://laboratoria.net/technologie/24936.html
Produkcja wodoru z energii turbin wiatrowych
Farmy wiatrowe wytwarzają energię elektryczną jedynie wówczas, gdy wieje wiatr, zmuszając do korzystania z generacji zapasowej. Wodór odgrywa kluczową rolę w magazynowaniu energii z nadmiarowej energii elektrycznej i może być produkowany poprzez podłączenie turbin wiatrowych do elektrolizerów, które rozszczepiają wodę na składniki pierwsze. Po zmagazynowaniu wodór może być wykorzystany na późniejszym etapie do wytwarzania elektryczności z ogniw paliwowych.

Celem projektu ELYGRID (Improvements to integrate high pressure alkaline electrolysers for electricity/H2 production from renewable energies to balance the grid) było obniżenie kosztów wodoru produkowanego metodą elektrolizy sprzężonej z RES. Skoncentrowano się na elektrolizerach alkalicznych wielkości megawatowej o pojemności powyżej 0,5 MW.

Partnerzy projektu postawili sobie za cel zwiększenie wydajności elektrolizerów o 20% i obniżenie kosztów o 25%. Aby go zrealizować, z powodzeniem opracowali i przetestowali topologię nowych ogniw, o wydajności w zakresie produkcji wodoru sięgającej 70%. Wytwarzanie większej ilości wodoru na jednostkę objętości prowadzi do obniżenia kosztów produkcji.

Podobnie jak RES, które łączą się z siecią elektryczną za pomocą pewnego rodzaju interfejsów elektronicznych, elektrolizery wykorzystują podobną elektronikę mocy, by użyć energii sieciowej. Partnerzy projektu zaprojektowali nowe moduły elektroniki mocy połączone równolegle, aby efektywnie konwertować prąd zmienny w prąd stały potrzebny do stosów ogniw elektrolitycznych.

Powstał nowy system równoważenia instalacji, obejmujący wszystkie komponenty elektrolizera w tym samym pojemniku, tworząc w ten sposób bardziej konkurencyjny zespół elektrolizera o niższych kosztach rozruchu. Ponadto partnerzy projektu ELYGRID opracowali usprawniony system sterowania sprzężony z turbiną wiatrową. W zależności od zapotrzebowania system może albo magazynować energię, albo podawać ją do sieci elektrycznej.

Duże jednostki planowane przez zespół ELYGRID zdolne będą do produkcji potężnych ilości wodoru do zastosowań obejmujących przekształcanie energii w gaz, stosowania pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi i do użytku w branży przemysłowej. Wyniki projektu powinny zatem pomóc w stworzeniu gospodarki wodorowej w UE, która pozwoli zminimalizować zależność od importowanych paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej.

Źródło: http://www.cordis.europa.eu


III PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA WODOROWA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA (PL 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Ryl1-nU4J9s | 9 paź 2019

admin
Site Admin
Posty: 3242
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » śr lis 20, 2019 8:49 am

WODÓR - TRZECIA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA (PL 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=gfKqraWRSSs | 18 lis 2019

21 listopada 2019 Elon Musk zaprezentował elektryczny pick-up o niewiarygodnym wyglądzie, osiągach i przede wszystkim cenie.
https://www.youtube.com/watch?v=wGpglA0Lg78 |

Obrazek

Elektrownia wiatrowo-pompowo-wodna
Obrazek

Obrazek


Instalacja fotowoltaiczna - czy to się opłaca ? Analiza finansowa
https://www.youtube.com/watch?v=m0ec2FNaG48 | 4 maj 2018

Zainwestowałem 30.000 w fotowoltaikę - kiedy to się zwróci?
https://www.youtube.com/watch?v=y38tREXKzl8 | 30 lis 2019

Fotowoltaika - Najczęstsze Błędy. Jak ich unikać?
https://www.youtube.com/watch?v=LD5sLNdKZDA | 4 kwi 2019

Naprawiliśmy 26 BŁĘDÓW w 1 instalacji fotowoltaicznej❗️ | Wywiad z Panem Pawłem
https://www.youtube.com/watch?v=5KZ_WTmLYlY | 5 gru 2019

Rok 3 z 3 .Ile zarabiam na fotowoltaice podsumowanie roku 2019
https://www.youtube.com/watch?v=TBDD_V7D76g | 2 sty 2020

fotowoltaika czego nie mówią
https://www.youtube.com/results?search_ ... B3wi%C4%85


Fiat 126 na baterie litową 11kWh
https://www.youtube.com/watch?v=j0vOGD0Ch80 | 5 gru 2019

Skoda CITIGOe iV TEST Najtańszego auta elektrycznego
https://www.youtube.com/watch?v=qE6IGRPJggU | https://www.youtube.com/watch?v=qE6IGRPJggU


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości