Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

admin
Site Admin
Posty: 3089
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odtwarzalnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pt kwie 27, 2018 10:31 am

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1041267,tit ... omosc.html | 03.11.2016
UNICEF: brudne powietrze zabija dzieci
600 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami atmosfery - alarmuje raport UNICEF

Zaburzenia pracy układu oddechowego, krążenia, uszkodzenia wątroby i nerek, układu nerwowego i mózgu - takie są efekty oddychania zanieczyszczonym powietrzem. U najmłodszych skutki są jeszcze poważniejsze - ostrzegają eksperci UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Bo oddychają średnio dwukrotnie szybciej, "zużywając" więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż dorośli. A ich system odpornościowy i układ nerwowy dopiero się rozwijają.

Według UNICEF ok. 2 miliardów dzieci (spośród ogólnej liczby 2,3 mld) oddycha skażonym powietrzem. Co najmniej jedna trzecia z nich żyje w najbiedniejszych krajach Azji. 300 milionów dzieci jest narażonych na zapylenie przekraczające sześciokrotnie standardy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia.

- Wpływ zanieczyszczenia środowiska jest równie szokujący - przyznaje Anthony Lake, sekretarz generalny UNICEF-u, który prezentował raport organizacji. - 600 tys. dzieci do piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia, a miliony innych cierpią z powodu zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego.

UNICEF: brudne powietrze zabija dzieci
600 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami atmosfery - alarmuje raport UNICEF
Fotolia
Zaburzenia pracy układu oddechowego, krążenia, uszkodzenia wątroby i nerek, układu nerwowego i mózgu - takie są efekty oddychania zanieczyszczonym powietrzem. U najmłodszych skutki są jeszcze poważniejsze - ostrzegają eksperci UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Bo oddychają średnio dwukrotnie szybciej, "zużywając" więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż dorośli. A ich system odpornościowy i układ nerwowy dopiero się rozwijają.

Według UNICEF ok. 2 miliardów dzieci (spośród ogólnej liczby 2,3 mld) oddycha skażonym powietrzem. Co najmniej jedna trzecia z nich żyje w najbiedniejszych krajach Azji. 300 milionów dzieci jest narażonych na zapylenie przekraczające sześciokrotnie standardy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia.

- Wpływ zanieczyszczenia środowiska jest równie szokujący - przyznaje Anthony Lake, sekretarz generalny UNICEF-u, który prezentował raport organizacji. - 600 tys. dzieci do piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia, a miliony innych cierpią z powodu zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego.


Lake przypominał, że zanieczyszczenia atmosfery wpływają również na wzrost liczby poronień, porodów wcześniaków oraz na niską masę urodzeniową dzieci. Przyczyniają się do śmierci większej liczby dzieci niż malaria i HIV/AIDS razem wzięte. Sytuacja jest tym poważniejsza, że najbardziej zanieczyszczone regiony świata to zarazem jedne z najbiedniejszych, w których dostęp do leczenia jest utrudniony.

Według raportu rosną również koszty walki z efektami zapylonej atmosfery. Już teraz kosztuje ono nas 0,3 globalnego PKB.
| RZECZPOSPOLITA

http://www.wp.pl / http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 89181.html | 14.11.2016
Walka ze smogiem. Rząd powie, czym wolno palić w piecu, a nad komin wyśle drona
Jak szacuje UNICEF w ostatnim raporcie, jedno na siedmioro dzieci na świecie, łącznie około 300 milionów, żyje na obszarach, gdzie powietrze można uznać za toksyczne. Takie, w którym stężenie pyłów i niebezpiecznych dla zdrowia substancji ponad sześciokrotnie przekracza międzynarodowe normy.ZABRAKNIE PRĄDU, JEŚLI NIC NIE ZMIENIMY
- Jeśli Polska utrzyma obecny kurs w polityce energetycznej, to produkcja energii elektrycznej nie nadąży za popytem, niedobory wzrosną do 2 tys. godzin rocznie, a skoki cenowe wykończą przemysł - twierdzą niemieccy eksperci. Ich opinie omawia "Puls Biznesu".
Z raportu przygotowanego dla PSEW wynika, że "wzrost zapotrzebowania na energię wzrośnie w Polsce o połowę do 2040 r. z obecnych ok 160 TWh rocznie do 240 TWh". Forum Energii, które było konsultantem w pracach nad raportem, zakłada w Polsce wzrost rzędu 1,6-2 proc. rocznie.
Raport przewiduje, że od 2030 r. węgiel, na którym opiera się polska energetyka, będzie najdroższym źródłem energii. Kosztowne będzie też utrzymanie przy życiu starych bloków węglowych.
http://www.wp.pl / http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 08502.html
[Bo ludzi, w tym Polaków jest za mało... Bo produkujemy za mało "szybkich śmieci"... Bo samochodów jest za mało (rafinacja ropy pochłania ogromne ilości energii)... - red.]

admin
Site Admin
Posty: 3089
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » ndz kwie 29, 2018 6:56 pm

22km/h przy zasilaniu tylko energią z fotoogniw
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... z3KLlVTDRG | 1 January 2015
Obrazek


http://odnawialni.com.pl/ogniwa-fotowol ... wnosci-35/ | Wrzesień 07, 2016
Ogniwa fotowoltaiczne o sprawności 35%
Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT) we współpracy z arabskim Instytutem Masdar opracowali ogniwa słoneczne, których sprawność sięga 35%.

Wielozłączowe ogniwa wykonane zostały w opracowanej przez MIT technologii „step cell”, zdecydowanie tańszej w produkcji od dotychczas projektowanych w innych laboratoriach wielozłączowych koncepcji.

Ogniwo tego rodzaju zbudowane jest z warstwy krzemowej i warstwy GaAsP. Każda z warstw absorbuje różne rodzaje fotonów. Tradycyjne ogniwa krzemowe pochłaniają przede wszystkim promieniowanie z czerwonego zakresu widma. Pokrycie ich powierzchni powłoką z arsenku lub fosforku galu umożliwia znaczne zwiększenie absorpcji promieni słonecznych poprzez wykorzystanie również światła niebieskiego, zielonego i żółtego.

Ogniwa osiągają sprawność na poziomie 35%. Uzysk prądu z nowo opracowanych paneli jest więc około dwukrotnie większy niż w przypadku tradycyjnych modułów fotowoltaicznych. Technologia ma zostać wprowadzona na rynek w ciągu najbliższych 2 lat.
| Odnawialni.com.pl/I.Wojciechowska

http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/spr ... ltaicznych
Sprawność ogniw fotowoltaicznych
Sprawność ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego kształtuje się obecnie na poziomie od 14% do 17%, a ogniw multikrystalicznych na poziomie od 13% do 16%. Występują również ogniwa monokrystaliczne o specjalnej konstrukcji o sprawności 20%. Niestety ze względu na małą skalę ich produkcji oraz duże koszty wytwarzania, są one znacznie droższe od klasycznych ogniw monokrystalicznych o sprawności 14-17%.

Sprawność ogniwa zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury; to zjawisko można zminimalizować poprzez zapewnienie dobrej wentylacji. Bez wentylacji straty są o 5% mniejsze niż z wentylacją. Przy wysokich temperaturach można założyć 0,5% zmniejszenie sprawności na 1°C. Wg badań, jeżeli temperatura ogniwa podwyższy się z 25°C do 55°C to spadnie sprawność o ok. 15%.

Znamionowa moc elektryczna ogniw fotowoltaicznych jest podawana dla temperatury 25°C. Typowe baterie dachowe pracują zwykle w temperaturze 55-75 °C, co wywołuje spadek wytwarzanej mocy o 12-25 % wartości znamionowej.
Źródło:
Czop A., Ogniwa fotowoltaiczne – zasady działania i przykład doboru.


https://swiatoze.pl/64-sprawnosci-ogniw ... we-teorii/ | 22 maja 2017
64% sprawności ogniwa fotowoltaicznego możliwe w teorii?
Przeciętne ogniwo fotowoltaiczne absorbuje jedynie widzialne fale świetlne, to znaczy z zakresu od około 400 do 700 nm. Pozostała część spektrum zamieniana jest na ciepło lub po prostu przechodzi przez panel, nie zostając pochłonięta. Panel tego typu jest w stanie pochłonąć – w teorii – jedynie 30% światła. Z drugiej strony, co jakiś czas mają miejsce eksperymenty badające ogniwa “multi-junction”, czyli zawierające kilka absorberów, zdolne pochłonąć fale o różnej długości. Obecny rekord dla takich rozwiązań wynosi 46% dla panelu z czterema rodzajami absorberów.

Wraz z dodawaniem kolejnych substancji zdolnych do pochłaniania następnych zakresów długości światła, cena produkcji ogniwa rośnie, a przyrost sprawności maleje. W takiej sytuacji dwóch profesorów z Kobe University Graduate School of Engineering, Kita Takashi oraz Asahi Shigeo zaczęło prowadzić badania nad konwersją światła. Przepuszczano dwa fotony przez panel zbudowany z różnych półprzewodników, jednak zawierających tylko jeden absorber. W warunkach eksperymentalnych udało im się przeprowadzić proces “konwersji w górę”, czyli – w dużym uproszczeniu- przekształcenia długości zaabsorbowanej fali światła w krótszą. W ten sposób nieodpowiednie dla takiego panelu widma świetlne mogą zostać zmienione na inne, a następnie wykorzystane do produkcji prądu. Zdobytą wiedzę wykorzystali do budowy pierwszych ogniw o takiej strukturze.

W serii badań uzyskali sprawności konwersji światła przewyższające 50%. Według ich teoretycznych obliczeń, taki model panelu byłby w stanie w warunkach laboratoryjnych, dobić aż do 64% efektywności. Z drugiej strony, ich badania są ciągle w początkowym stadium i nie wiadomo, jak nowe rozwiązanie techniczne wyglądałoby od strony kosztów.

http://globenergia.pl/top50-wysokospraw ... czne-2017/ |
18 września 2017
Czym moduły wysokosprawne różnią się od tradycyjnych?
Moduły monokrystaliczne back contact powstają w oparciu o ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi z tyłu, co sprawia, że patrząc na moduł, nie widzimy charakterystycznych podłużnych srebrnych pasm, przecinających moduł na całej długości. Widzimy jedynie granice poszczególnych ogniw, z których zbudowany jest dany moduł. Zaletą wynikającą z takiego umiejscowienia elektrod jest większa powierzchnia absorpcji promieniowania słonecznego i mniejsze straty wewnętrzne, co pozwala panelom wykonanym w tej technologii osiągać sprawności nieco przekraczające 20%. Jest to sprawność o ok. 25% wyższa niż ta paneli wykonanych w tradycyjnych technologiach. Moduły tego typu zazwyczaj mają bardzo dobre parametry elektryczne i na tle tradycyjnych paneli relatywnie wolno tracą wydajność wraz ze wzrostem temperatury urządzenia.

Niemniej, ważną cechą jest wyższa wydajność pracy w półroczu zimowym, wynikająca z bardzo dobrego zagospodarowania niskoenergetycznego promieniowania rozproszonego. Ogniwa HIT uzyskują jedne z najniższych wartości temperaturowego współczynnika spadku mocy, co z kolei pozwala im też na wydajną pracę w półroczu letnim i osiągnięcie tempa spadku wydajności pracy wraz ze wzrostem temperatury modułu zbliżonego do modułów cienkowarstwowych.
Ogniwa PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone

O ogniwach w technologii PERC (ang. Passivated Emitter Rear Cell) słyszymy często, a to za sprawą firmy Trina Solar, która regularnie informuje o osiąganych nowych rekordach sprawności dla ogniw tego typu. Jest to technologia coraz częściej adaptowana przez wszystkie fabryki PV na świecie i przewiduje się, że ogniwa PERC staną się wkrótce podstawowym standardem fotowoltaicznym na światowym rynku. Ogniwa PERC posiadają w spodniej części, pomiędzy dołem złącza P-N a górną częścią elektrody, dodatkową warstwę dielektryka, który ogranicza przyciąganie elektronów do aluminiowej elektrody dolnej. Spodnia pasywacja powoduje odbicie promieni słonecznych z powrotem wewnątrz ogniwa. Panele w technologii PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone o dużej długości fali, co pozwala im na bardziej wydajną pracę – szczególnie rano, wieczorem lub przy zachmurzonym niebie. Wykorzystanie tego typu ogniw pozwala producentom na produkcję modułów o większej mocy, nawet powyżej 300 W. Dlaczego, mimo wielu niewątpliwych zalet, moduły te nie weszły jeszcze do powszechnego użytku? Jak to w wypadku każdej nowoczesnej technologii bywa, problemem może być cena – wyższa w porównaniu do ceny tradycyjnych modułów, płacimy jednak za wyższe moce, sprawności i innowacyjność. Czy warto? Oceńcie sami! Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem TOP50 wysokosprawnych modułów fotowoltaicznych, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego rodzaju urządzeń, które mogą być przydatne w ich odpowiednim doborze.

Opracowano na podstawie materiałów: „Instalacje fotowoltaiczne” Bogdan Szymański, GLOBEnergia

admin
Site Admin
Posty: 3089
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » śr sie 22, 2018 12:44 pm

Kolejna wielka szansa dla Polski stracona? - Nauka. To lubię.
https://www.youtube.com/watch?v=oFcmREarl9s | 18 lip 2017

Polacy zbudowali baterię pojemniejszą o 30 procent
https://tech.wp.pl/polacy-zbudowali-bat ... 998637185a | 26-06-2018

admin
Site Admin
Posty: 3089
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pn cze 24, 2019 8:59 pm

Czeka nas rewolucja helu-3
https://www.youtube.com/watch?v=BU65yeJCQ7Y | 24 cze 2019

admin
Site Admin
Posty: 3089
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pt lip 05, 2019 1:15 pm

22 niesamowite wynalazki, które pomagają ocalić świat
https://www.youtube.com/watch?v=iVT1ck7vhI8 | 5 lip 2019


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości