01.05.2012 r. - WPROWADZ. RACJONALNEGO USTR.

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » czw mar 31, 2011 5:25 pm

Jeśli 01.05.2011 r. dotychczasowy rząd Polski, parlamentarzyści dalej nie będą konstruktywnie współpracować, nie zgodzą się na pozytywne przemiany, czego początkiem byłoby wprowadzenie racjonalnego ustroju społeczno-polityczno-gospodarczego, to dalsze nasze działania opisuje poniższy manifest, który wejdzie w życie:


02.05.2011 r.

Przebieg - by osiągnąć racjonalne efekty - jest opcjonalny:

MANIFEST TYMCZASOWEGO - RACJONALNEGO - RZĄDU LUDOWEGO POLSKI (w dalszej części inspirowany, wzorowany i w części cytowany z analogicznego Manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 7 listopada 1918 r. http://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_ ... opada_1918 *)


http://portalwiedzy.onet.pl/6373,,,,try ... haslo.html
Trybun ludowy
Trybun ludowy, tribunus plebis, w starożytnym Rzymie obrońca plebsu, urząd utworzony w 494 p.n.e. po secesji plebejuszy na Świętą Górę. Trybunem ludowym mógł zostać jedynie plebejusz. Patrycjusz, chcąc zdobyć to stanowisko, musiał przejść do stanu plebejskiego (Publiusz Klodiusz Pulcher).

Trybun ludowy miał prawo zwoływania zgromadzenia ludowego (comitia tributa), sprawował sądownictwo w sprawach politycznych w mieście, mógł zawiesić każdy akt senatu czy urzędnika zwyczajnego (nie wyłączając konsula), gdy uznał go za szkodliwy dla plebsu. Osoba trybuna ludowego była nietykalna. Winny naruszenia tej nietykalności tracił wszystkie prawa i mógł zostać bezkarnie zabity. Trybunów ludowych było początkowo 2, potem 5 i 10.

Encyklopedia WIEM została opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra http://www.fogra.com.pl/


http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybun_ludowy
Trybunat ludowy – urząd w republice rzymskiej utworzony w 494 roku p.n.e.[1], którego podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, a zwłaszcza plebejuszy przed arbitrażem patrycjuszy w senacie.
Trybuni ludowi (tribuni plebis), których na początku było dwóch lub czterech (dla każdej z 4 tribus urbanae), a od 457 r. p.n.e. dziesięciu, wybierani byli przez concilia plebis; mieli oni dość szerokie uprawnienia m.in. poprzez ingerencję w czynności wszystkich urzędników oprócz dyktatora i cenzorów. Mogli zwoływać comitia tributa i przeprowadzać na nich uchwały. Z czasem uzyskali prawo stosowania sprzeciwu (intercessio) na zgromadzeniu ludowym (concilium plebis) przeciw wnioskom senatu, jeśli uznali je za szkodliwe dla obywateli. Po zawetowaniu uchwały senatu, mającej moc uchwały obowiązującej (senatus consulltum), zmieniała ona kwalifikację na uchwałę opiniodawczą (senatus auctoritas). Zakres władzy trybunów ludowych stopniowo się zwiększał, szczególnie w późniejszym okresie republiki po intensywnych walkach stanowych plebejuszy z patrycjuszami. Ewoluowały ich uprawnienia wobec senatu: od prawa przysłuchiwania się jego obradom, poprzez prawo do przemawiania (referendi), aż do prawa jego zwoływania (ius agendi cum patribus). U schyłku republiki trybunowie ludowi w zasadzie nie byli już opozycją wobec nobilitas, ale wręcz ich narzędziem w rządach, a byli trybunowie (na mocy lex Atinia) wchodzili nawet w skład senatu. Osoba trybuna ludowego, w okresie jego rocznej kadencji, była święta i nietykalna (sacrosanctus), a naruszający ten przywilej stawał się przeklęty (sacer) i można go było bezkarnie zabić.


Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 1776 r.: jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych [pozytywnych] celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających; Doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni.


www.sejm.gov.pl (strona główna): [Konstytucja 3-go Maja, uchwalona w 1791 r.] „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm /Kancelaria Sejmu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA
Art. 1.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Polacy, Mieszkańcy Planety Ziemia!


Czy prawo formalne; interes fabrykantów, finansistów, bankierów, polityków, członków organizacji religijnych…; psychopatów, debili; kanalii…; realizowanie utopii, dążenie do zagłady... może być ważniejsze od zachowania Życia na Ziemi...

01.05.2010 r./Drugie podejście 01.05.2011 r. o godz. 12.00 - KONIEC wszechstronnej selekcji negatywnej, tworzenia problemów, zastępowania ich innymi, postępowania absurdalnego, na odwrót; szkodzenia, pogrążania, realizowania zagłady UTOPII/ WPROWADŹMY RACJONALNY USTRÓJ SPOŁECZNO-POLITYCZNO-GOSPODARCZY

01.02.2010 r.
W związku z tym, iż wielokrotnie, wszechstronnie, dobitnie, w ciągu wielu lat, UDOWODNIŁEM, i NIKT nie był w stanie temu zaprzeczyć, a wiedzą o tym, i to od wielu lat, wszyscy politycy, redakcje wszystkich związanych z tematyką pism, portali, absurdalność, szkodliwość, katastrofalne skutki, a jeszcze gorsze perspektywy, działania dotychczas rządzących (brak u nich konstruktywnego potencjału); realizowania utopii. Ponieważ, mimo to, rządzący, pracownicy mediów nie są skłonni do efektywnej współpracy ze mną, a bardzo aktywnie staram się oto od 2000 roku, ogłaszam:
RACJONALNIE UZASADNIONE - KONIECZNE; W IMIĘ WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI - ODEBRANIE WŁADZY ZDEMORALIZOWANYM, ZDEGENEROWANYM UTOPISTOM; PSYCHOPATOM, DEBILOM; KANALIOM, A PRZEKAZANIE JEJ OSOBOM PRAWYM, KONSTRUKTYWNYM, WYBITNYM; O WYSOKIM POZYTYWNYM POTENCJALE; KOMPETENTNYM; ZAPRZESTANIE REALIZOWANIA UTOPII, A WPROWADZENIE SYSTEMU RACJONALNEGO (przy czym mogą go - pod moją kontrolą - realizować wszyscy, w tym wymienieni na początku osobnicy, mając okazję do odpracowania swojego nieróbstwa, złych uczynków; rehabilitacji)


Jeśli chcą Państwo, w sposób przemyślany; świadomy, ustalić: CZY JESTEM PRZECIW CZY ZA RACJONALNYM - KONSTRUKTYWNYM - DZIAŁANIEM; RZĄDZENIEM, to proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Czy jestem za kontynuacją rabunku, trwonienia surowców, skażania; trucia, zadłużania, degeneracji; zagłady; za tym, by rządzeniem zajmowali się świadomi, nieświadomi, uświadomieni, nieuświadomieni psychopaci, debile; kanalie; za realizowaniem utopii…

Informacje pomocne w odpowiedzi na powyższe pytania znajdą państwo tutaj: http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewforum.php?f=2

www.o2.pl | Środa [15.04.2009, 14:49] 1 źródło
POLACY JESZCZE TAK ŹLE NIE OCENIALI POLITYKÓW
Niezadowoleni jesteśmy z pracy i posłów, senatorów, rządu i prezydenta.

Jedynie 23 proc. ankietowanych przez CBOS dobrze ocenia pracę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z kolei aż 68 proc. twierdzi, że głowa państwa źle sobie radzi ze swoimi obowiązkami. Znaczy to, że rzesza niezadowolonych z pracy prezydenta zwiększyła się od zeszłego miesiąca o 3 proc.
Dostało się też posłom. Ich pracę krytycznie ocenia 72 proc. badanych. Ponad połowa (55 proc.) ankietowanych jest niezadowolona z pracy senatorów. CBOS dodaje, że są to najgorsze notowania od początku kadencji rządu. AB

www.o2.pl | Piątek [29.05.2009, 07:29] 2 źródła
"DEMOKRACJA I PARTIE W POLSCE FUNKCJONUJĄ ŹLE" (GŁOSUJ)
Po 20 latach od upadku komunizmu Polacy są podzieleni.

Z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów 1989 roku "Rzeczpospolita" zapytała Polaków, jak oceniają nowy ustrój. Wyniki sondażu nie napawają optymizmem.
37 procent obywateli jest zdania, że demokracja funkcjonuje w Polsce źle - wynika z sondażu, jaki dla "Rz" przeprowadził GfK Polonia.

A JAK TY UWAŻASZ? GŁOSUJ! >> http://www.sfora.pl/Czytaj-zrodlo/?mtnW ... cng,,/7134

Tylko co czwarty z ankietowanych jest zadowolony z funkcjonowania naszej demokracji.
Jeszcze gorzej Polacy oceniają funkcjonowanie partii politycznych. Zaledwie 8 procent ankietowanych stwierdziło, że działają one prawidłowo. Źle ich działalność ocenia aż 2/3 Polaków.
Wśród tzw. instytucji demokratycznych Polacy najwyżej cenią Trybunał Konstytucyjny - 18 procent badanych oceniło jego działalność dobrze.
Na drugim miejscu znalazło się wojsko - 13 procent, na trzecim - urząd prezydenta (11 procent). W dalszej kolejności badani wskazali na rzecznika praw obywatelskich - 8 procent, rzecznika praw dziecka, rząd i sądy - po 7 procent - donosi "Rzeczpospolita".
Najgorzej w badaniu wypadła Prokuratura oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zdaniem "Rzeczpospolitej" tylko 1 procent respondentów ceni ich działalność wysoko.

Sondaż przeprowadzono 22-24 maja na 1000-osobowej grupie dorosłych Polaków. | BW

www.o2.pl / www.sfora.pl | Poniedziałek [09.11.2009, 21:04] 1 źródło
KTO SIĘ JESZCZE W POLSCE PODNIECA POLITYKĄ?
To głównie oni komentują teksty polityczne.

Komentować teksty informacyjne o polityce chce jedynie 4 na 100 polskich internautów. Większość ludzi w polskiej sieci w ogóle nie interesuje się polityką, a teksty polityczne czyta z przyzwyczajenia - czytamy na egospodarka.pl.
To wniosek z badania przeprowadzonego na potrzeby D-Link Technology Trend.
Polacy nie komentują artykułów o polityce, nie odwiedzają stron internetowych rodzimych partii, a z aktywną działalnością w internecie kojarzą jedynie posła Palikota - dodaje portal.
Jedynie 2 na 100 internautów napisało w pierwszym półroczu 2009 roku list do polityka lub jego biura. Podobna liczba podpisuje się pod petycjami w sprawach publicznych.
Osobą najlepiej wykorzystującą internet w działalności politycznej jest Janusz Palikot - tak ocenia 14 proc. internautów. Aktywność w sieci pozostałych polityków, w tym Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego i Waldemara Pawlaka jest przez Polaków niemal niezauważana - informuje egospodarka.pl.
Wzrost aktywności pobudzić mogłoby - zgodnie z sondażem - wprowadzenie elektronicznego głosowania. Do internetowej urny głos wrzuciłby co trzeci Polak w sieci.
Badanie przeprowadzono na ok. 1000 internautach w wieku 15-75 lat. | JS

17. ELEKTRONICZNE ZBIERANIE PODPISÓW (pod
inicjatywami ustawodawczymi, moją kandydaturą na prezydenta)
http://www.wolnyswiat.pl/17.php

[No ale wtedy mógłby dostać się tam ktoś nie wypromowany przez... media; z poza kasty... – red.]

www.o2.pl / www.hotmoney.pl | Niedziela, 23.05.2010 16:52
PRAWIE KAŻDY MINISTER JEST MILIONEREM
Wielka Brytania majątek bogactwo politycy.

Aż 23 spośród 29 członków gabinetu nowego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona to milionerzy – donosi DailyMail.co.uk. Majątek kilkunastu ministrów szacowany jest na "zaledwie" 1-2 mln funtów, ale jest też elita, która może pochwalić się znacznie większym dorobkiem.
Na czele listy, z dziesięcioma milionami funtów, znalazł się Lord Strathclyde. Jego arystokratyczne pochodzenie pozwala lepiej zrozumieć wysoki stan jego konta. Bogatych rodziców ma też sam David Cameron, który zajął piąte miejsce w rankingu, z majątkiem szacowanym na 4 mln funtów.
Nowy premier Wielkiej Brytanii posiada wraz z żoną m.in. dom w Londynie wart 2,7 mln funtów. Oboje pochodzą z bogatych rodzin i najprawdopodobniej odziedziczą fortunę po swoich rodzicach, których łączny majątek oceniany jest na 30 mln funtów.
Majątek wszystkich ministrów koalicyjnego rządu Davida Camerona szacowany jest na 60 mln funtów – czytamy.

Źródło: DailyMail.co.uk
Dominika Reszke
dominika.reszke@hotmoney.pl

www.o2.pl / www.sfora.pl | Niedziela [15.11.2009, 14:10] 2 źródła
USA RZĄDZĄ MILIONERZY
Kim są.

Z badań Center for Responsive Politics wynika, że blisko połowa (44 proc.) amerykańskich kongresmenów to milionerzy, czego nie mogą powiedzieć o sobie ich wyborcy - zaledwie 1 proc. z nich zgromadziło podobne majątki.
Tymczasem siedmiu kongresmanów ma naprawdę wielkie pieniądze - ich majątek przekracza 100 mln dol. netto.
Najbogatsi amerykańscy prominenci to obecnie prezes Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Mary L. Schapiro (26 mln dol.) oraz sekretarz stanu Hillary Clinton (z majątkiem szacowanym na 21 mln dol.) - wylicza portal moneynews.com.
Sam prezydent Obama jest dopiero szósty z majątkiem rzędu 4 mln dol. | LS

[Warto się zastanowić, jak, jakim ludzkim, przyrody, przyszłych pokoleń - wszechstronnie - kosztem zdobyli te majątki; czyli jak ich obchodzi los innych... – red.]

www.o2.pl | Piątek [10.04.2009, 08:39] 1 źródło
MŁODZI AMERYKANIE CHCĄ SOCJALIZMU
Co piąty obywatel USA ma dość kapitalizmu.

Okazuje się, że zaledwie 53 procent mieszkańców tego kraju jest zdania, że kapitalizm jest lepszy niż socjalizm. 20 procent Amerykanów uważa, że socjalizm jest lepszym systemem, a 27 procent nie potrafi wybrać - informuje ośrodek Rasmussen Reports.
Socjalizm największym uznaniem cieszy się wśród młodych Amerykanów, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Aż 33 procent spośród nich wybrałoby ustrój socjalistyczny. Wśród osób, które ukończyły 40 lat twierdzi tak jedynie 13 procent.
Preferencje systemowe widać oczywiście w sympatiach politycznych. Republikanie wolą kapitalizm (ponad 90 procent wskazań). Demokraci są podzieleni - 39 procent preferuje kapitalizm, 30 procent - socjalizm.
Trudno jednak zrozumieć, co autorzy badania rozumieją pod pojęciem "socjalizm" - pisze serwis hotmoney.pl.
Być może chodzi o to, co wiele osób zarzuca prezydentowi Obamie. Krytycy oskarżają go o przejmowanie kontroli i częściowo własności wielu banków i koncernów samochodowych. Te działania określają mianem socjalizmu. | BD

www.o2.pl / www.sfora.pl | Poniedziałek [09.11.2009, 11:40] 4 źródła
LUDZIE MAJĄ DOŚĆ KAPITALIZMU. DLACZEGO?
W których krajach ten system może zostać obalony.

Niezadowolenie z kapitalizmu jest coraz większe - wynika z badań przeprowadzonych w 27 krajach dla BBC.
Tylko 11 proc. badanych uważa, że kapitalizm funkcjonuje "dobrze", a 51 proc. twierdzi, że ten system wymaga natychmiastowych reform.
Najlepiej oceniają kapitalizm Amerykanie (25 proc.) i obywatele Pakistanu (21 proc.).
Upadek komunizmu nie spowodował, że wszyscy nagle pokochali kapitalizm. To stało się szczególnie widoczne w czasie kryzysu - powiedział Doug Miller, z GlobeScan.
22 proc. respondentów uważa, że rozpad ZSRR był "czymś złym", a 24 proc. nie na temat zdania. Tak myślą przede wszystkim Rosjanie (61 proc.) i Ukraińcy (54 proc.). Jednak 80 proc. Polaków i 63 proc. Czechów ma na temat zupełnie inne zdanie - twierdzą autorzy badań.
Kapitalizmu w obecnej formie nie akceptuje 43 proc. Francuzów, 38 proc. obywateli Meksyku i 35 proc. Brazylijczyków. Natomiast większej kontroli państwa nad głównymi gałęziami przemysłu domaga się 77 proc. Rosjan, 75 proc. Ukraińców i 64 proc. Brazylijczyków. | TM

Wybrany komentarz do artykułu
A dlaczego w ulu rządzi królowa, a nie 1-szy sekretarz lub rząd cwaniaków - bo wtedy pszczółki miałyby g..no, a nie miód... Mądry i prawy przywódca może być gwarantem sprawnego funkcjonowania każdej społeczności!

www.o2.pl / www. sfora.pl | Wtorek [28.09.2010, 11:27]
"RZĄDY MARNUJĄ POŁOWĘ PIENIĘDZY Z PODATKÓW"
Nikt nie wierzy w skuteczność polityków.

Ludzie z całego świata nie wierzą, że ich rządy właściwe wydają publiczne pieniądze. Uważają, że połowa podatków trafia na wydatki zupełnie niepotrzebne - wynika z międzynarodowego sondażu przeprowadzonego przez BBC News.
Dotyczy to zarówno bogatych i rozwijających się państw, choć w Pakistanie czy Kolumbii o złym zarządzaniu budżetu państwa przekonanych jest prawie 70 proc. mieszkańców. W żadnym z 22 krajów objętych badaniem odsetek niezadowolonych nie spadł poniżej 30 proc.
Najbliższa pokonania tej granicy jest Hiszpania, ale także tam 34 proc. podatników widzi błędy w wydatkowaniu pieniędzy przez rząd.
Co ciekawe, mieszkańcy opowiadają się także za większą ingerencją rządów w gospodarkę. Za dopłatą do cen żywności jest np. aż 95 proc. Filipińczyków i połowa Amerykanów - zauważa stacja.
W sondażu wzięło udział ponad 22 tys. ludzi. O zdanie nie zapytano Polaków. | AJ

[Rządzący nie kierują się racjonalnymi - bo dostają się tam osobniki nie tylko niekompetentne, ale i szkodliwe - przesłankami, tylko »SWOIM, WŁASNYM« interesem... – red.]
PRZEJĘCIE WŁADZY, USTANOWIENIE KONSTRUKTYWNEJ DYKTATURY (FORMALNIE RZĄDU PREZYDENCKIEGO) PLANUJĘ DOKONAĆ 01.05.2011 r.
ZBIÓRKA O GODZINIE 12.00 PRZED GMACHEM SEJMU NA UL. WIEJSKIEJ (przedłużenie ul. Nowy Świat, która przecina Al. Jerozolimskie) W WARSZAWIE (proszę o jak najliczniejsze przybycie osób pragnących mnie wesprzeć. Drugiej takiej okazji może już nie być nigdy!; byście Państwo potem do końca życia nie żałowali (i nie próbowali zwalać winy na innych – Wy także jesteście tymi „innymi”)!)

Pragnę uniknąć ofiar, nie chcę rozlewu krwi. Proszę więc o rozsądne, dalekowzroczne podejście, wytłumienie egoizmu (niestety - dla dotychczasowych parlamentarzystów, rządzących - dobieranie się do władzy, tylko po to by czerpać z tego profity skończyło się (jeśli ktoś ma konstruktywne zamiary, to zapraszam do współpracy)(zajmijcie się pożytecznym biznesem... A w Sejmie umożliwcie działanie osobom o wysokim i pozytywnym potencjale; wybitnym; wartościowym; pożytecznym)!).
Wyczerpałem już WSZYSTKIE inne możliwości osiągnięcia pozytywnych efektów (a dałem na to wiele lat – działam od 2000 roku, i od tamtej pory jestem zmilczany przez media, aczkolwiek powstały setki artykułów na podstawie moich pism do nich, mojego internetowego pisma, miały też mse działania w parlamencie, gdzie regularnie wysyłam propozycje i ich racjonalną argumentację (pierwszy raz w 2000 roku)).

JAKĄ FORMĘ SPRAWOWANIA WŁADZY WYBIORĘ
Żeby nie było komplikacji będzie to, formalnie, forma rządzenia w wersji ustroju prezydenckiego. Wymogę na parlamentarzystach zmianę konstytucji, by Prezydenta RP wybierało Zgromadzenie Narodowe, które wybierze mnie do pełnienia tej funkcji, oraz by wyposażono mnie w zwiększone uprawnienia. Następnie formalnie ogłoszę zaprzestanie realizowania utopii i ustanowienie w RP Racjonalnego Systemu Rządzenia; racjonalnego ustroju społeczno, polityczno-gospodarczego.
Wówczas zajmiemy się konstruktywnym zmianami; racjonalnie uzasadnionym, całościowo, dogłębnie etycznie, dalekowzrocznie przemyślanym działaniem.
PROSZĘ O KONTAKT, MAILEM, NA KOGO MOGĘ LICZYĆ.
Będę, niestety, potrzebował pomocy policji, straży miejskiej, ochroniarzy, ochotników.

Każdy z pożytecznie, znacząco, aktywnych uczestników otrzyma w każdą rocznicę tej kluczowej, najważniejszej w dziejach ludzkości przemiany, rozpoczęcia Nowej Ery, nagrodę pieniężną (mundurowi dodatkowo awans) oraz, chętni, zatrudnienie zgodnie z kompetencjami, a także status osoby pożytecznej.
Osobników aktywnie przeciwnych, spotka, proporcjonalnie, odpowiednia kara (za przyczynienie się do czyjejś śmierci (strzelaniny) konsekwencją będzie śmierć (macie odmówić rozkazu strzelania/strzelać niecelnie/aresztować dowódcę/,przyłączyć się do mnie)! Tym osobnikom w Sejmie na nikim ani na niczym nie zależy, poza sobą, własną prosperitą - co wielokrotnie, przez wiele lat udowodnili - najlepiej kosztem innych (bo mogliby zaszkodzić w karierze, gdyby byli zdolni do konstruktywnej inicjatywy, wiedzieli, rozumieli, mogliby coś konstruktywnego zdziałać, usunąć problemy, które oni „rozwiązują” od kilkunastu (i więcej) lat...). Są zdemoralizowani, zdegenerowani, wypaczeni i bezwzględni!
Czy chcecie dla nich, ich interesów, zabijać, ginąć...!!
Wy nie jesteście od chronienia ich interesów, „stołków”, tylko Nas: społeczeństwo, obywateli (to My Was i ich utrzymujemy z naszych podatków), mieszkańców Ziemi!!!

Znakiem rozpoznawczym osób opowiadających się po naszej stronie będzie fioletowa opaska na lewym ramieniu, przeciwników – czerwona na prawym ramieniu (proszę sobie przygotować).

Proszę uważać na, nie ulegać im, prowokatorów; manipulatorów; burzycieli zgromadzenia – oni doskonale znają psychologię tłumu! Naszym celem są konstruktywne zmiany, nie rozróba, itp. (proszę ich uciszać, przekazywać siłom porządkowym)!

Ogłaszam nabór na DORADCÓW RACJONALNEGO - KONSTRUKTYWNEGO - PREZYDENTA. Proszę o kontakt osoby mające konstruktywny potencjał i chcące współpracować, proszę też zgłaszać propozycje.

APEL DO MEDIÓW
Zaczniecie WRESZCIE bezpośrednio, konstruktywnie, dalekowzrocznie, z pożytkiem dla ogółu, w tym dla siebie, współpracować, służyć obywatelom, ludzkości, Życiu na Ziemi, wpierać ratunek, konstruktywne działania! Powinniście się bać, ale wykazywać destrukcyjną w skutkach bierność, wspierać psychopatów, debili; kanalie; niszczenie, zagładę; utopie; postępować szkodliwie, źle, a nie dobrze, działania pozytywnego! Czyli, inaczej mówiąc, przestańcie postępować na odwrót!


---------------------------------------------------------------------


PIERWSZE DZIAŁANIA W SEJMIE (najlepiej już 1 maja)(Kto mnie nie poprze, będzie chciał, by wszystko zostało po staremu, zostanie przekazany zebranemu przed sejmem tłumowi, tzn. ludowi, by to Mu wytłumaczył (w końcu jest ich demokratycznie wybranym przedstawicielem...; reprezentuje ich interesy...)... – Policja ma nie interweniować! Zwolnię też z odpowiedzialności karnej (nawet nie będzie śledztwa), za obronę Naszych, Wspólnych, Najwyższych Interesów, tych, którzy usuną zagrożenie.):
1. Zmiana konstytucji odnośnie wyboru Prezydenta RP – ma go wybierać Zgromadzenie Narodowe.
2. Prezydent ma mieć możliwość skutecznego wychodzenia z inicjatywami ustawodawczymi – musi mieć b. silną konstytucyjnie umocowaną pozycję (będę wnosił/zgłaszał/ogłaszał/zarządzał: inicjatywy/dekrety/rozporządzenia/zarządzenia z mocą ustawy, i muszą one być bardzo trudne do odrzucenia przez Sejm (nie można będzie tego zrobić przez głosowanie (osób niekompetentnych), tylko merytorycznie!).
3. Prezydent ma mieć możliwość usuwania ze stanowiska posłów.
4. Na internetowej stronie Parlamentu RP mają być umieszczone następujące linki (trzeba wprowadzić, odpowiednie do tego, zmiany legislacyjne):
- Zgłaszanie swojej kandydatury na członka »Rady Wyborczej«.
Na tej ogólnodostępnej stronie/forum kandydaci przedstawialiby swoje osiągnięcia, wykazywali predyspozycje, zdolności, demonstrowali swoją wiedzę, poglądy.

- Zgłaszanie swojej kandydatury na urząd prezydenta RP.
Na tej ogólnodostępnej stronie/forum kandydaci przedstawialiby swoje osiągnięcia, wykazywali predyspozycje, zdolności, demonstrowali swoją wiedzę, poglądy, zamieszczali program. Na tej podstawie Rada Wyborcza dokonywałaby wyboru Prezydenta RP.
- Zgłaszanie swojej kandydatury na posła/członka rządu/doradcę.
Na tej ogólnodostępnej stronie/forum kandydaci przedstawialiby swoje osiągnięcia, wykazywali predyspozycje, zdolności, demonstrowali swoją wiedzę, poglądy, zamieszczali program. Na tej podstawie Rada Wyborcza dokonywałaby wyboru z kandydatów.

Jest to najefektywniejszy sposób dokonania wyboru na tak ważne stanowiska.

Problemem jest weryfikacja takich osób, bo zdolne do tego są właśnie tylko osoby wybitne.
Więc najtrudniejszy będzie początek (pomocnymi przesłankami do weryfikacji może być sprawdzenie dotychczasowego postępowania kandydatów/ek na takie funkcje (z pominięciem ew. „potknięć, reperkusji demoralizującego działania biedy (głodu; skutków obrony zdrowia, życia)(w której często takie osoby żyją...))). Członkowie »rady wyborczej« dokonujący weryfikacji kandydatów na ważne funkcje muszą najpierw sami zdać egzamin z zdolności weryfikacji testowych programów, a więc m.in. umiejętności myślenia, analizowania całościowego, w tym rozróżniania racjonalizmu od populizmu; myślenia całościowego od egoistycznego, krótkowzrocznego.
Kandydaci do pełnienia ważnych funkcji, np. na urząd prezydenta RP, muszą przedstawić program, w tym jego merytoryczne, dalekowzroczne, dogłębnie, całościowo, przeanalizowane, etyczne, uzasadnienie; wykazać, w analogiczny sposób, szkodliwe działania, dotychczas rządzących, ich ideologii (papierowe referencje, jak ukończone szkoły, zajmowane dotychczas stanowiska nie powinny mieć znaczenia, a jedynie efekty, skutki swoich działań).

Więcej:
RACJONALNY ŚWIAT
http://www.wolnyswiat.pl/21h3.html


Przyszły - RACJONALNY - Prezydent RP
Piotr Kołodyński
red. - www.wolnyswiat.pl

PS
Proszę umożliwić mi zakończenie absurdalnego, destrukcyjnego realizowania utopii, co dotyczy niemal wszelkiej działalności, w tym ideologicznej (większość, o niskim poziomie świadomości, wiedzy, zmanipulowanych, przytłoczonych problemami ludzi jest nawet tego nieświadoma (...))!; zacznijmy - pierwszy raz w historii ludzkości - postępować racjonalnie, a więc mądrze, czyli po całościowym przemyśleniu, przeanalizowaniu, a więc dalekowzrocznie, dogłębnie etycznie, czyli: ROZWIĄZYWAĆ, A NIE TWORZYĆ PROBLEMY. Bo postępowanie właśnie w ten, I TYLKO TAK, sposób jest NAPRAWDĘ DOBRE. A realizowanie utopii przyczynia się TYLKO DO: demoralizacji!; prosperity, świadomych, nieświadomych, zidentyfikowanych, niezidentyfikowanych, psychopatów, debili; kanalii; krótkowzrocznych, bezmyślnych egoistów, koniunkturalistów(!!), a w efekcie do: rabunku, marnotrawienia surowców i innych zasobów, skażania, trucia, chorób, degeneracji, cierpień psychicznych, fizycznych; nieszczęść; wydatków, długów; biedy, degeneracji, degradacji, zagłady życia; strat, problemów!!! – czyli TWORZENIA, a nie rozwiązywania problemów!

Komu do tej pory, pod wpływem czego; dzięki komu, powierzaliście rządzenie - jakie są tego skutki - jakie więc z tego płyną wnioski...!
CZY CHCECIE P. ZMIENIĆ ŚWIAT – Z UTOPIJNEGO KOSZMARU NA RACJONALNY RAJ?
JEŚLI TAK, TO MUSIMY PRZEJŚĆ 3 ETAPY:

Pierwszy etap – proszę przeczytać wielokrotnie, w intuicyjnie dobranych odstępach czasu, materiały zawarte na mojej stronie internetowej, przynajmniej w poniższym linku:
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewforu ... 77f33e5b04

Drugi etap – po zrozumieniu, wyciągnięciu prawidłowych, normalnych, zdroworozsądkowych, racjonalnych, wniosków; akceptacji, popierając zawarte tam treści, proszę je rozpropagować, oraz wesprzeć mnie finansowo, bym mógł działać na większą skalę.

Trzeci etap – proszę realizować, stosować się do nich, moje Zarządzenia (ich całkowite zrozumienie przyjdzie w raz z normalną, uświadamiającą edukacją, takim przekazem z prawidłowo funkcjonujących mediów, oraz z, sprzyjającymi akceptacji, korzyściami, jakie ich realizacja przyniesie).

Naprawdę możemy żyć w normalnym, zdrowym świecie; zdrowi, o wysokim potencjale, walorach; szczęśliwi – wykorzystując potencjał osób wybitnych; postępując tak, by rzeczywiście było to dobre, a więc w całym aspekcie, a więc m.in. stosując się do elementarnych, zdrowych zasad natury, jakie obowiązują organizmy żywe w przyrodzie, która jest w stanie zaspokoić, w sposób odnawialny, wiele naszych potrzeb, i to było, i być może jeszcze może być nasze PRAWDZIWE BOGACTWO. Powinna też obowiązywać zasada, iż świat przekazuje się potomkom w lepszym stanie niż się zastało.
*Nieco inna wersja wydarzeń:

Nad umęczoną, trutą, ogłupianą; degenerowaną; wykorzystywaną, pogrążaną ludzkością, eksploatowaną, niszczoną Planetą, Przyrodą wschodzi zorza normalności. W gruzy walą się rządy kapitalistów, fabrykantów i obszarników, kooperujących z nimi zaprzedanych polityków – rządy egoistów; destruktorów; niszczycieli, utopistów. I nie zaświta lepsza dola nad Narodem Polskim, jeżeli rdzeń i olbrzymia jego większość – lud Polski nie odbierze tym osobnikom możliwości dalszego szkodzenia, i nie przekaże władzy ludziom o wysokim pozytywnym potencjale, a więc świadomym, dalekowzrocznym, zdolnym do całościowego analizowania i rozwiązywania problemów, czyli konstruktywnym.
Jeżeli chcesz dać pozytywny przykład, uczynić taki konstruktywny precedens, zająć należne Ci miejsce w przyszłej rodzinie wolnych od plag, nieszczęść i tragedii narodów, jeżeli chcesz sam być gospodarzem na swojej własnej ziemi, to musisz musisz sam budować gmach normalnej, a więc Racjonalnej Polski.
W przekonaniu iż sprostasz temu wielkiemu, w Twoim, Naszym Wspólnym, Interesie, w Waszym i innych Istnień imieniu ogłaszamy się

Tymczasowym - Racjonalnym - Rządem Ludowym Polski


I władzę całkowicie i niepodzielnie obejmujemy, ślubując sprawować ją sprawiedliwie ku dobru i pożytku ludu i państwa polskiego, nie cofając się jednak przed surową i bezwzględną karą wobec tych, którzy nie zechcą uznać w Polsce Racjonalnej Władzy.
Jako Tymczasowy - Racjonalny - Rząd Ludowy Polski postanawiamy i ogłaszamy poniższe prawa obowiązujące cały naród polski od chwili wydania niniejszego dekretu.

1) Państwo polskie obejmujące sobą wszystkie ziemie zamieszkałe przez lud polski stanowić ma po wszystkie czasy Polskę Racjonalną, której pierwszego Prezydenta wybierze Tymczasowy - Racjonalny - Rząd Ludowy Polski.

2) Dotychczasowy rząd Polski i parlament, działający na szkodę narodu polskiego, z dniem dzisiejszym z woli ludu polskiego przestaje istnieć. A jednocześnie delegalizujemy istnienie partii politycznych.
W razie gdyby rząd Polski i parlamentarzyści tej woli ludu polskiego nie chcieli się poddać, ogłoszeni będą za wyjęte z pod prawa.
Ściganie, ujęcie i oddanie ich w ręce naszych władz wykonawczych będzie obowiązkiem każdego obywatela państwa polskiego.

3) Administracji rządowej i państwowej rozkazujemy niniejszym natychmiast podporządkować się nam i sprawować swe funkcje aż do chwili otrzymania od nas bliższych instrukcji. W przeciwnym razie będą postawieni w stan oskarżenia przed Trybunałem Ludowym, którego skład i kompetencje będą niebawem ogłoszone.


ODEZWA DO RZĄDU, PARLAMENTARZYSTÓW, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI; LUDZKOŚCI

Proszę o rozsądną współpracę i podporządkowanie się moim zarządzeniom, i traktować je w sposób priorytetowy – nadrzędny nad innymi unormowaniami prawnymi, których przestrzeganie, w razie sprzeczności z moimi dyrektywami, widocznie nie leży w wyższym, nadrzędnym interesie istnień na Ziemi! Proszę Mi zaufać, nawet w przypadku niezrozumienia, gdyż kieruję się w swych poczynaniach wyższym, dalekowzrocznym, stąd dla wielu niezrozumiałym, niepojętym, celem, interesem NAS wszystkich!; chodzi o najwyższą konieczność – zachowania Życia na naszej planecie (w tym umożliwienie nie tylko przetrwanie, ale zapewnienie rozsądnych, na ile to jeszcze możliwe..., warunków życia następnym pokoleniom)!!!
A więc moje pierwsze - GŁÓWNE - zarządzenie: Moje Zarządzenia muszą mieć nadrzędną moc prawną, nad wszelkimi innymi unormowaniami prawnymi. – Po tego nastąpieniu Zarządzam: realizowanie - w trybie priorytetowym - wszystkich moich »Postulatów« i propozycji zawartych tutaj:

24. RACJONALNY RZĄD ŚWIATOWY/RACJONALNY DYKTATOR ŚWIATA. RACJONALNE - KONSTRUKTYWNE - ZARZĄDZENIA DLA ŚWIATA
http://www.wolnyswiat.pl/24.html

5. EKONOMIA RACJONALNA
http://www.wolnyswiat.pl/5h2.html

3. EKONOMIA - EKOLOGIA - ZDROWIE
http://www.wolnyswiat.pl/3h2.html

1. NR 1: POSTULATY (Komunikowanie się, Prawo, Praca, śr. utrzymania, Ochrona zdrowia)
http://www.wolnyswiat.pl/1.html

1. (TZW.) NAUKA
http://www.wolnyswiat.pl/1h3.html

4. NR 2: POSTULATY (Prawo (zwierząt), Przestępczość, Różne)
http://www.wolnyswiat.pl/4.html

9. ELEKTROWNIA WIATROWO-WODNA, WYKORZYSTANIE: TURBIN O PIONOWEJ OSI OBROTU, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ENERGII WODY, POLA MAGNETYCZNEGO
http://www.wolnyswiat.pl/9h2.html

5. RÓŻNE PROPOZYCJE, CIEKAWOSTKI TECHNICZNE, ARTYKUŁY
http://www.wolnyswiat.pl/5.html


Ludu polski! Te reformy polityczne i społeczne, które pragniemy w życie wcielić, są najniezbędniejsze.
Bez urzeczywistnienia ich Polska nigdy nie dźwignie się z dzisiejszej nędzy, bezwładu i upokorzenia.

Ale gdyby dotychczasowy rząd Polski, parlamentarzyści nie ustąpili dobrowolnie, to wzywamy Cię Ludu Polski, abyś wszelkimi skutecznymi sposobami wyegzekwował prawo do ratunku, normalności.
Ludu Polski! Wybiła godzina Twojego czynu. Weź wielkie dzieło wyzwolenia spod rządów utopistów w swoje ręce i przekaż następnym pokoleniom Normalne Państwo, Normalny Kraj!

Stań jak jeden mąż do czynu, nie poskąp wielkiemu dziełu wyzwolenia Polski, jej mieszkańców, okazji pokazania Światu, że jednak można problemy rozwiązywać, im zapobiegać; że może być normalnie, dobrze, ani mienia, ani ofiar, ani życia.

Was bratnie Narody Europejskie wzywamy do zgodnego z nami współżycia i wzajemnego wspierania się w wielkim dziele tworzenia Normalnego Świata.


Tymczasowy - Racjonalny - Rząd Ludowy Polski:

(sformowanie, podanie nazwisk nastąpi w dniu formalnego ogłoszenia, tj.: 02.05.2011 r. Proszę o kontakt wszystkie osoby, które z uwagi na swój wybitny potencjał chcą zasilić szeregi członków odpowiednich rodzajów, szczebli władz w racjonalnym państwie.
Inicjator pozytywnej przemiany Piotr Kołodyński)
Ostatnio zmieniony wt kwie 05, 2011 4:57 pm przez admin, łącznie zmieniany 2 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:10 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:11 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:11 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:11 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:12 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:12 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:12 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:12 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:13 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:13 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:13 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:13 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:14 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3217
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt kwie 01, 2011 1:14 pm

...


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości