www.wolnyswiat.pl

 

 

HASŁA-ULOTKI ORAZ RYSUNKI KOMIKSOWE (m.in. na manifestacje)

 

HASŁA (m.in. na manifestacje):

 

MOŻECIE SIĘ MODLIĆ, ZAWIERZAĆ DO OPORU – SKORO JEDNAK BÓSTWO WAS NIE SŁUCHA, TO MU SIĘ NIE SPRZECIWIAJCIE I SAMI NIE KARAJCIE ZA PISANIE PRAWDY!

 

SĄDY SĄ OD BRONIENIA INTERESU SPOŁECZEŃSTWA, A NIE OD WYKONYWANIA ROZKAZÓW!; SŁUŻENIA RELIGIJNEJ SEKCIE!

 

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO... – SĄDY ZNÓW WYKONUJĄ POLECENIA; NIE MA WOLNOŚCI SŁOWA – ZNÓW OKREŚLONE TEMATY, TYTUŁY PRASOWE SĄ ZABRONIONE!

 

WY SŁUCHACIE RADIA MARYJA, MY ROZUMU

 

SŁUCHANIE RADIA (CO) MARYJA JEST RY(D)ZYKOWNE...!

 

WY WIERZYCIE, MY MYŚLIMY

 

WY ULEGACIE INSTYNKTOWI STADNEMU I SŁUŻYCIE ORG. RELIGIJNEJ, MY MYŚLIMY SAMODZIELNIE I POSTĘPUJEMY ROZUMNIE

 

WY PŁACICIE HARACZ, MY WPŁACAMY PIENIĄDZE DO BANKU, INWESTUJEMY

 

ROZUM, A NIE WIARA/WIARA, A NIE ROZUM

 

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT JEDNEJ Z PARTII: ATEIŚCI TO LUDZIE POZBAWIENI ROZUMU. GŁOSUJCIE NA LPR!

 

PRZESTAŃ MYŚLEĆ – ZACZNIJ WIERZYĆ

 

PRECZ Z RELIGIJNĄ TRUCIZNĄ!!

 

WIARA ALBO ROZUM – NIE FATYGUJ SIĘ: WYBORU DOKONUJĄ ZA CIEBIE RODZICE I TZW. NAUCZYCIELE...

 

WARA OD DZIECI!! PRECZ Z RELIGIJNYM OGŁUPIANIEM, ZATRUWANIEM - OKALECZANIEM - UZALEŻNIANIEM OD USŁUG KOR!!

 

BĄDŹCIE MOCNI W ROZUMIE, ROZSĄDKU (nie dajcie się zwodzić pustosłowiem,

wykorzystywać)

 

NIE LĘKAJCIE SIĘ MYŚLEĆ

 

JEST LEK NA KŁAMSTWO I CIEMNOTĘ: ODWAGA I PRAWDA – WIEDZA (EDUKACJA)

 

MY NIE CHCEMY MYŚLEĆ TYLKO WIERZYĆ

 

MY NIE CHCEMY SAMODZIELNIE MYŚLEĆ, TYLKO SŁUCHAĆ NASZYCH PASTERZY I IM SŁUŻYĆ DO STRZYŻENIA

Barany

 

PRZESTAŃ GRZESZYĆ MYŚLENIEM I ZACZNIJ WIERZYĆ W PŁACENIE!

 

MY NIE CHCEMY BYĆ MĄDRZY TYLKO RELIGIJNI

 

BIEDNA POLSKA KATOLICKA

 

POLSKA LAICKA NIE KATOLICKA

 

BYŁEM KATOLIKIEM, ALE JUŻ POTRAFIĘ MYŚLEĆ I NIKT JUŻ MNIE NIE WYKORZYSTA I KRZYWDY MI NIE ZROBI

 

BYŁEM KSIĘDZEM, ALE TERAZ JESTEM UCZCIWYM, POŻYTECZNYM CZŁOWIEKIEM – CZŁONKIEM SPOŁECZEŃSTWA, A NIE JEGO PASOŻYTNICZYM, DESTRUKCYJNYM MARGINESEM

 

POLSKA RACJA STANU Z DALA OD WATYKANU!

 

ZDRAJCY PRECZ Z POLSKI DO WATYKANU! DAWAJCIE CZARNYM NIEROBOM SWOJE PIENIĄDZE I NIERUCHOMOŚCI, A OD NASZYCH ŁAPY PRECZ!

 

MY NIE CHCEMY ŻYĆ W ZAMOŻNYM KRAJU, TYLKO W KATOLICKIM

 

MY CHCEMY ŻYĆ W JESZCZE WIĘKSZEJ NĘDZY, WIĘC DOMAGAMY SIĘ DLA KLERU WIĘCEJ PIENIĘDZY!

 

PIENIĄDZE DLA KLERU, A DLA SPOŁECZEŃSTWA WIARA

 

PRECZ Z DOBROBYTEM – CAŁY MAJĄTEK DLA NOWYCH - JEDYNIE SŁUSZNYCH – BO OD BOZI - PANÓW, A DLA RESZTY ŚWIĘTE OBRAZKI

 

KATOLICKA ORG. RELIGIJNA NAJSKUTECZNIEJ ZBAWIA... OD ROZUMU, A NASTĘPNIE PIENIĘDZY

 

CZY MYŚLAŁEŚ/AŚ O CZYMŚ OSTATNIO?! TAK!? TO PODWAŻASZ PODSTAWY JEDYNIE SŁUSZNEGO USTROJU KATOLICKIEGO! PODSTAWĄ USTROJU KATOLICKIEGO JEST SŁUCHANIE I WIERZENIE W PŁACENIE! POZA TYM MYŚLENIE JEST GRZECHEM, NIEZGODNE Z NATURĄ ORAZ SZKODLIWE DLA ZDROWIA (KTO NIE MYŚLI TEN ŻYJE DŁUŻEJ). WIĘC ZACZNIJ, DLA SWOJEGO DOBRA OCZYWIŚCIE, SŁUCHAĆ RADIA MARYJA, CZYTAĆ „NASZ DZIENNIK”, PASTERZY A PRZESTANIESZ GRZESZYĆ MYŚLENIEM I ZACZNIESZ WRESZCIE PŁACIĆ – BO NIE MA ZBAWIENIA BEZ PŁACENIA (A POSIADANIE PIENIĘDZY PRZEZ WIERNYCH TEŻ JEST GRZECHEM – BO TO JEST PRZETRZYMYWANIE TEGO CO SIĘ NALEŻY PANOM, BO I TAK TAM TRAFIĄ)!

 

CELEM ŻYCIA KAŻDEGO NORMALNEGO CZŁOWIEKA WINNO BYĆ SŁUŻENIE - OPŁACANIE - CZŁONKÓW ORGANIZACJI RELIGIJNEJ. A RZĄDZĄCY POWINNI ZAJMOWAĆ SIĘ POMAGANIEM W TYM

 

DLACZEGO SŁUGOM BOZI DAJE SIĘ TYLKO KILKA MLD ZŁ ROCZNIE, PRZECIEŻ BUDŻET PAŃSTWA WYNOSI PONAD 200 MLD ZŁ! DAJ PRZYKŁAD I UDOWODNIJ ŻE JESTEŚ PRAWDZIWYM KATOLIKIEM DAJĄC SWOJĄ WYPŁATĘ KSIĘDZU

 

DO ROBOTY CZARNE NIEROBY, A OD NASZYCH PIENIĘDZY ŁAPSKA PRECZ (NIECH WAM BOZIA ZEŚLE KASZKĘ Z NIEBA I ZROBI Z WODY WINO)!

 

CZŁONKOWIE KOR MÓDLCIE SIĘ - PRZECIEŻ SAMI ZALECACIE CODZIENNE MODŁY; CHYBA NIE JESTEŚCIE MAŁEJ WIARY - O KATOLIZACJĘ. A OD DZIECI, W OGÓLE LUDZI PRECZ!!

 

ZABRONIĆ „N(W)ASZEGO DZIENNIKA”, RADIA MARYJA!

 

TCHÓRZE!

 

NASZĄ SIŁĄ JEST WIEDZA I INTELIGENCJA, WASZĄ NIEBEZPIECZNĄ SŁABOŚCIĄ JEST KONIUNKTURALNOŚĆ, TRWACTWO; IGNORANCTWO, RELIGIJNE ZAMROCZENIE, A SIŁĄ ILOŚĆ...

 

MY - RACJONALIŚCI - JESZCZE NIGDY W HISTORII LUDZKOŚCI NIEMIELIŚMY MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA. MY NIE KŁAMIEMY, ANI NIE OBIECUJEMY GRUSZEK NA WIERZBIE, ROZDAWNICTWA. KONIEC MARNOTRAWSTWA, UTRZYMYWANIA KAST TYLKO DLATEGO, BY ICH PRZEKUPIĆ DO POPIERANIA, JAKO WYBORCÓW; DLA ROBIENIA KARIERY (OD TEGO JEST PRZEMYSŁ ROZRYWKOWY ITP.)

 

JESTEŚMY OD TEGO BY KONSTRUKTYWNIE DZIAŁAĆ, A NIE TRWAĆ PRZY ŻŁOBIE. TRZEBA W PARLAMENCIE POSPRZĄTAĆ, BO JEST NACHLAPANE PRZY KORYCIE...

 

KATOLIKOM, KOMUNISTOM, POPULISTOM JUŻ DZIĘKUJEMY – DOŚĆ RUJNOWANIA KRAJU, MATERIALNEGO I INTELEKTUALNEGO POGRĄŻANIA SPOŁECZEŃSTWA, BY INTELEKTUALNE, ZDEGENEROWANE, PASOŻYTNICZE MIERNOTY OPŁYWAŁY W LUKSUSY I CIESZYŁY NIE TYLKO BEZKARNOŚCIĄ, ALE I JESZCZE POWAŻANIEM...!

 

KOMUNIZM, KATOLICYZM, POPULIZM NIGDY NIE DAŁY NIC DOBREGO SPOŁECZEŃSTWU, DAJMY WIĘC WRESZCIE SZANSĘ RACJONALISTOM

 

WSZYSCY MOGĄ SIĘ MODLIĆ DO OPORU (CHYBA NA ZAWIERZANIU BÓSTWU POLEGA PRAWDZIWA WIARA), SŁUCHAĆ – NIE MAJĄCYCH PODSTAW W PRAWACH EKONOMII - BAJEK O TYM JAK BĘDZIE LEPIEJ PO ROZDAWANIU/DOPŁACANIU TEŻ MOŻNA BYLE NA ICH OPOWIADACZY NIE GŁOSOWAĆ/W NIE NIE WIERZYĆ, ALE RZĄDZENIEM NIECH SIĘ ZAJMĄ MĄDRZY, PRAWI LUDZIE, A NIE POPULIŚCI, RELIGIJNI (W TYM NAJCZĘŚCIEJ NA POKAZ, BO W PAZERNOŚCI SĄ NIEDOŚCIGLI)

 

UDOWODNIJ, IŻ NIE STANOWISZ ZAGROŻENIA DLA SYSTEMU I NIERÓB NIC

 

PAMIĘTAJCIE: ANTYKLERYKALIZM TO OBRONA - WALKA - PRZED-, Z KLERYKALIZMEM, CZYLI ZAWŁASZCZANIEM PAŃSTWA, PODPORZĄDKOWYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA, JEGO KOSZTEM, DLA WŁASNYCH (I POMOCNYCH W TYM CELU KLERYKAŁÓW) KORZYŚCI!

 

CZY KOŚCIÓŁ ZA COŚ ODPOWIADA (OK. 10% CZŁONKÓW TEJ ORG. TO DEWIANCI SEKSUALNI. 99,9 PROCENT WIĘŹNIÓW TO KATOLICY)!

 

PS1

Te hasła można też wydrukować i rozkleić w msh publicznych (w tym na pudełkach kartonowych). Ustalmy też, iż w każdą pierwszą sobotę miesiąca (np. o godz. 15.30) chętni zaopatrzeni w transparenty z hasłami (można je zrobić z jednej ścianki kartonu osadzonego w naciętej podłużnie rurce, bądź 4 stronny transparent z całego kartonu (górną ściankę trzeba podeprzeć kawałkiem kartonu, a drążek włożyć do środka przez szczelinę między zamkniętymi przykrywkami dolnej części)) będą się zbierać w msh publicznych i gęsiego (by nie tamować ruchu) przejdą się z nimi ruchliwymi ulicami. Może to być pobudzające, dodające otuchy, odwagi i inspirujące do konkretniejszych działań i przez innych ludzi, którzy zwątpili, boją się, czują że są sami. Nie tylko tchórzostwo, apatia są zaraźliwe ale i odwaga, aktywność również (jest to też alternatywa dla: zróbmy coś głupiego). Za kilka-kilkanaście lat będziecie z dumą mogli pokazać zdjęcia swoim bliskim, dzieciom jak obalaliście katolicyzm - oswabadzaliście kraj od czarnych ogłupiaczy, nierobów i pasożytów - uświadamiając ludzi.

PS2

Uwaga na katoprowokatorów zachęcających do zadymy, agresji (proszę robić im zdjęcia, dzięki czemu na drugi raz szybciej ich rozpoznamy, a za jakiś czas publicznie podziękujemy...).

Podawajcie reżim do sądu o ograniczanie wolności, dostępu do informacji, uniemożliwianie kupna/czytania odpowiadającej wam prasy (aż do Trybunału w Strasburgu). I tu proszę o poradę, pośrednictwo prawnika z „FiM”, w tym na wiecu przed sądem.

 

 

www.faktyimity.pl PORADY PRAWNE

Jak można protestować przeciwko obecności symboli religijnych w instytucjach publicznych, np. urzędach, szkołach, lokalach wyborczych itd.? Sądzę, że problem ten może interesować znaczną liczbę osób niewierzących lub wyznań innych niż panujące. (Czesław H.)

 

Wolność wyrażania poglądów jest przyznanym konstytucyjnie prawem podmiotowym każdego człowieka. Jest nim także wolność wyznania, pod warunkiem że nie narusza ona wolności sumienia i religii innych osób. Prawo do wyrażania poglądów może następować w drodze organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Można w ten sposób wyrazić również protest przeciwko obecności symboli religijnych w miejscach publicznych. Ustawa definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Ograniczenie wolności zgromadzania się może nastąpić na mocy ustawy i jedynie w celu niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia. Zgromadzenia publiczne, tj. zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek zawiadomić o zgromadzeniu w taki sposób, aby wiadomość o nim dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać dane organizatora, cel i program zgromadzenia, miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia. Należy również określić planowane przez organizatora środki służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, a także środki, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego w sytuacji, gdy jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych, a także gdy może ono zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz je zamyka (podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r., DzU 1997.78.483; Ustawa z 05.07.1990 r. Prawo o zgromadzeniach, DzU 1990.51.297).

 

 

PRAWO KATZA: LUDZIE I NARODY BĘDĄ DZIAŁAĆ RACJONALNIE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY WYCZERPIĄ JUŻ WSZYSTKIE INNE MOŻLIWOŚCI...

 

www.wolnyswiat.pl   WBREW ZŁU!!! 

PISMO NIEZALEŻNE – WOLNE OD WPŁYWÓW JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI RELIGIJNYCH, PARTII, UGRUPOWAŃ I STOWARZYSZEŃ ORAZ WYPŁOCIN REKLAMOWYCH. WSKAZUJE PROBLEMY GOSPODARCZE, POLITYCZNE, PRAWNE, SPOŁECZNE I PROPOZYCJE SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA

 

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPARCIEM MOJEGO PISMA, MOICH DZIAŁAŃ PROSZĘ O WPŁATY NA KONTO:

Piotr Kołodyński skr. 904, 00-950 W-wa 1

BANK PEKAO SA II O. WARSZAWA

Nr rachunku: 74 1240 1024 1111 0010 0521 0478

Przy wpłatach do 800 PLN należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz tytuł wpłaty (darowizna na pismo „Wolny Świat”). Wpłat powyżej 800 PLN można dokonać tylko z konta bankowego lub kartą płatniczą. ILE ZOSTAŁO WPŁACONE BĘDĘ PRZEDSTAWIAŁ CO 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE WYDRUKU BANKOWEGO (na życzenie, przy wpłacie od 100 zł, będę podawał jej wielkość oraz wskazane dane wpłacających).

Stan wpłat do dnia 10.08.2008 r.: 0 zł.

 

 

RYSUNKI KOMIKSOWE

Pole tekstowe: PRZED WYBORAMI...
TO PRAWDZIWY KATOLIK...

 

TO PRAWDZIWIE WIERZĄCY KATOLIK!...
 

ON MA BOGA W SERCU!!...
 

TO SYN BOŻY!!!...
 

        www.wolnyswiat.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         www.wolnyswiat.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            www.wolnyswiat.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           www.wolnyswiat.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                            www.wolnyswiat.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         www.wolnyswiat.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www.wolnyswiat.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pole tekstowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: 
                                                                         www.wolnyswiat.pl